Színház az egész iskola

Hogyan reagáljon egy tanár, ha valamelyik diákja videóra veszi az óráját? Mit lehet kezdeni a kirekesztéssel? Hogyan álljunk ki másokért? Ezek és hasonló kérdések merültek fel a Felelős Szülők Iskolája által 10-ik alkalommal megrendezett  Rögtönzött szülői értekezleten, melyen a Momentán Társulat (akiket jelen esetben Lisztes Linda, Harsányi Bence és Penke Bence képviselt) mellett Jocó bácsi, Pólus Enikő és Balogh Lali működött közre.

A képen az előadás résztvevői láthatók.
 

Meglepően szórakoztató formula született a diákok, a tanárok és a szülők problémáinak feltárására, a megoldások keresésére, az iskola világa körüli társadalmi párbeszédre. Ötvöződik az improvizációs színház, a mentálhigiénés szaktanácsadás, a személyes tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztása, valamint nem utolsósorban a közönség soraiból érkező problémafelvetés. Kiemelnénk azt is, hogy az esemény főszereplői egyaránt őszinte és keresetlen szavakkal, a saját kompetenciájuk és korlátaik figyelembe vételével nyilvánultak meg. Itt van például rögtön a 16 éves Balogh Lali, akiről megtudjuk, hogy Jocó bácsi egyik tanítványa, és verseket ír. Ritka, amikor egy kamaszköltő nem nagy pillanatokra, momentumokra utazik (például szerelem, halál, világbéke), hanem a saját környezetét, iskolai életét igyekszik rímekbe foglalni. A kicsitmondás kifizetődik, a gegek ülnek, a közönség mosolyog. 

Az első improvizált jelenetben egy tanáriba pillanthatunk be, ahol a közönség ötlete nyomán a következő probléma kerül terítékre: egy tanuló videóra vette a matematika tanárnő óráját. Tanulságosnak hat az is, hogy a három pedagóguskaraktert milyen tulajdonsággal ruházza fel a közönség. Kapunk egy „bezzeg, az én időmben” gondolkodású, idősödő tanárnőt, egy öntelt tanárt és egy laza tesitanárt. A cikkíró gondolkodóba esik ezen a ponton, hogy mennyire sztereotípiákban gondolkodunk „mi emberek”, próbálja maga elé idézni egykori tanárait, de az emlékezete csak pár könnyű vonásból álló karikatúrákat lök elé: a minden reggel az osztályterem tükrében önmagát kirúzsozó tanítónénit, a túlmozgásos, enyhén tikkelő fizikatanárt, a magát humoristának képzelő némettarnárt. Csupa elnagyolt karcolat. A Momentán Társulat jelenete természetesen úgy is működik, úgyis tanulságos, hogy a karaktereknek nincsenek hatalmas emberi mélységeik, hiszen a legfontosabb itt az, hogy ki-ki hogyan reagál erre a személyiségi jogokat sértő videóügyre. Valaki visszahozná a letűnt idők gyerekbüntetéseit, mint például a kukoricán térdeplés, valaki elsötétített terepjárókkal körözne a gyerek háztömbje körül, valaki röpdolgozatot íratna vele. Csupa groteszk, nevetséges megoldás. 

Viszont a jelenet mégiscsak több, mint egy karikatúra, mivel ezek a tanár karakterek a maguk legjobb tudása szerint, őszintén keresik az optimális megoldást. Természetesen nem találják, ahogy a látottakra reflektálva Pólus Enikő mentálhigiénés szakértő is rámutat. A videózást egyöntetűen otromba diákcsínyként értelmezték, úgy hogy az „elkövető” tanulót meg sem kérdezték. Fel sem merül, hogy van-e az akció mögött egy vagy több felbujtó, ahogy az sem kérdés, hogy a kamerázó diák tisztában van-e azzal, hogy mik a tanár személyiségi jogai, illetve hogy hol vannak a pedagógus érzelmi határai, azaz személyesen, mi megengedhető vele szemben. Pólus Enikő kiemeli azt, hogy nagyon fontos lenne az iskola életében, ha a diákok, a tanárok és a szülők nem különálló érdekcsoportokba tömörülnének, hanem hidak épülnének közöttük. Balatoni József, azaz Jocó bácsi a XV. kerületi Kontyfa Általános Iskola, Szakiskola és Középiskola történelemtanára szerint, ami az órán történik, az egy pedagógiai helyzet, magán az órán kell megoldani, nem a tanári szobában. Nagyon fontosnak tartja azt is, hogy a diákokkal beszélgetni kell, hogy az igazi problémájuk láthatóvá váljon, mert nagyon gyakori, hogy olyan csomagot cipel a gyerek az iskolába, amit otthon nem tud megoldani. 

Majd egy cyberbullying drámába is bepillanthatunk. A virtuális térben, a közösségi médiákban történő megfélemlítés korunk egyik legnagyobb iskolai problémája, az imprószínészek – szerencsére – itt mélyebb karakterábrázolással tudnak élni, mint az első jelenetben. Komplex, a problémát mélyebben feltáró kérdések is születnek. Ki az, aki kilóg a sorból? Mi egyáltalán az a sor, az a minta, amiből kilóg? Lehet-e az internetes zaklató maga is áldozat? Ellenállhatunk-e a csoportnyomásnak? 

Pólus Enikő megosztja a közönséggel, hogy a cyberbullyinggal kapcsolatban sajnos elég nagy a tanári és szülői tájékozatlanság, a felnőttek a jelenséggel szemben szinte tehetetlenek. Jocó bácsi szerint nagyon fontos, hogy kezdjük el arra nevelni a gyermekeinket, hogy kialakítsák a saját véleményüket, merjék azt vállalni, legyen bátorságuk akár tévedni is. Sokkal nehezebb szembeszállni a csoportnyomással, ha a saját véleményünknek nincsen értéke, vagyis csak az számít, amit mások mondanak, irányoznak elő. Azt is fontos szemünk előtt tartani, hogy a gyerekekkel foglalkozó felnőttek nem dughatják a fejüket a homokba az online létezéssel kapcsolatban, hiszen egy iskolás életének jó része online zajlik. Jocó bácsi megosztja a közönséggel, amikor először adott házi feladatot az osztályának a facebook-on, akkor azt tapasztalta, hogy egytől-egyig minden diákja elvégezte a munkát, mert abban a közegben érte el őket, ami nekik természetes, ahol otthon vannak. 

Ezután a felnőttekre fórumbeszélgetés várt Pólus Enikő, Jocó bácsi, Balogh Lali és Tibenszky Móni Lisa, a Felelős Szülők Iskolájának ügyvezetője részvételével, a gyerekközönség pedig játékos imprófoglalkozáson vehetett részt a Momentán Társulat tagjainak vezetésével. 

(A képeket Kaliczka Gabriella készítette.)
 

Kapcsolódó tartalmak

Tény-LEG? – Sztárpedagógusok

Tanárok, akiknek népszerűsége túlmutat az iskola falain. Pedagógusok, akik nemcsak diákjaikra hatnak, hanem gondolataikkal, pályájukkal, vagy akár gesztusaikkal kiérdemelték a közfigyelmet. Van köztük olyan, aki több generációval szerettette meg a fizikát, van, akire a pedagógiai- és életbölcsessége miatt vagyunk kíváncsiak, és van, aki azért örvend világszintű népszerűségnek, mert egyéni módon üdvözli minden egyes diákját.