A tanítóképzés és a pedagóguspálya aktuális kérdései és kihívásai

Pedagógus konferenciát szervezett Esztergomban A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Tanárképző Központja 2018 november 16-án. A szakmai rendezvény középpontjában a köznevelés és a felsőoktatás minden szintjének gyakorlati és képzési-elméleti háttere párhuzamosan szerepelt. Fodor Richárd írása, fotók: Varga-Csikász Csenge.

alt


Az egész napos szakmai programnak a Pázmány esztergomi épülete, a Iohanneum adott otthont. A reggeli regisztrációt követően Dr. Nemesi Attila tanulmányi dékánhelyettes köszöntő beszédével kezdődött a konferencia, majd négy plenáris előadás hangzott el a délelőtt során. 

Elsőként Dr. Kaposi József István egyetemi docens, az EKE OFI tudományos tanácsadója előadásában vázolta a demokráciára nevelés aktuális kérdéseit, ismertetve az ezzel kapcsolatos tudományos kutatócsoport legfrissebb kérdőíves felmérésének eredményeit. 

Másodikként Csájiné Knézics Anikó, a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium mesterpedagógusa Megtartva és megújítva, állandó értékek – megújuló módszerek című gondolatébresztő előadását hallhatták az érdeklődők, amelyben a huszonegyedik századi technikai eszközök és a hagyományos pedagógiai módszerek egyensúlyának megtalálását tűzte ki célul.

Harmadikként Fehérvári Krisztina, az Új Nemzedék Központ alprojektvezetője tartott előremutató előadást a tehetséggondozás lehetőségeiről és az ezzel kapcsolatos állami szerepvállalásról.

A plenáris ülésszakaszt Dr. Szőke-Milinte Enikő egyetemi docens, a konferenciát szervező PPKE VJTK megbízott intézetvezetője zárta innovatív értekezésével. A Z és α generációk új megismerési és tanulási stratégiáinak bemutatása után a Tanulási környezetek 21. Századi megváltozott iskolai helyzetét és lehetséges alternatíváit mutatta be.

A délutáni program szekcióelőadásokkal folytatódott összesen hét szekcióban, melyek témái a következők voltak: Óvodapedagógia és tanítóképzés, A tanítóképzés története, Tanítás- és tanulásmódszertan (két alszekcióban), Tanítóképzés és mentorálás, valamint Tanárképzés (szintén két alszekcióban). A változatos és egytől-egyig érdekfeszítő előadások közül nehéz szelektálni a konferencia témáinak ismertetésében, ezek egytől-egyig részét képezik a konferenciaelőadások kutatásaiból készülő tanulmánykötetnek, melyet a Pázmány Vitéz János Tanárképző Központja ad ki. A teljesség igénye nélkül tehát olyan különleges előadások is elhangzottak, mint A japán oktatási rendszer, Az izraeli oktatás lehetőségei és kihívásai, A kéttanáros modell gyakorlati megvalósítása az oktatásban, A szexuális nevelés helye a tanárképzésben, Az élőszavas mesemondásra épülő interaktív népmesefeldolgozás, vagy Az idegennyelv-oktatás Magyarországi hatékonysága.

Résztvevő Felsőoktatási Intézmények:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Debreceni Egyetem BTK Nevelés és Művelődéstudományi Intézet
Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola
Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK
Károli Gáspár Református Egyetem
Nyíregyházi Egyetem
Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet
Pécsi Tudományegyetem KPVK
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Kar
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Vitéz János Tanárképző Központ

Résztvevő Köznevelési Intézmények:
Árpádházi-Szent Erzsébet Középiskola, Óvoda és Általános Iskola
Dorogi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti iskola
Győri Tánc-és képzőművészeti Általános Iskola
Marianum Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium
Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola
Újlaki Általános Iskola
Pécsi Hajnóczy József Kollégium
Zuglói Benedek Elek Óvoda és Általános Iskola

További pedagógiával foglalkozó résztvevő Intézmények:
Családpedagógiai Egyesület
Déri múzeum
Little Star Magánóvoda
Oktatási Hivatal
Petőfi Irodalmi Múzeum

Köszönjük szépen minden résztvevő hozzájárulását a konferencia szakmai munkájához! Bízunk benne, hogy második alkalommal megrendezett esztergomi Pázmányos konferenciánk és a készülő harmadik tanulmánykötet hozzájárulhatnak a pedagógushivatás körüli tudományos diskurzus előre mozdításához és a felmerülő problémák orvoslásához.