Tény-LEG? - 5 tipp, arra, hogyan segítsünk kijavítani a félévi bizonyítványt évvégére

A rossz jegyek látványa minden szülőt elkeserít, de fontos, hogy gondoljuk át a lehetséges magyarázatokat, mielőtt dühünket kiengednénk, hiszen nem biztos, hogy a gyermek „lustasága” a fő ok. Íme, néhány tipp, hogyan motiválhatjuk gyermekünket a tanulmányi eredmény javításában.

alt


1. Beszéljen a gyermekkel!

Minden esetben a legfontosabb a mögöttes okok feltárása, amelynek első lépése – ideális esetben – az, hogy meghallgatjuk a gyerek véleményét. A beszélgetés során higgadtnak kell maradnunk, hiszen az a cél, hogy választ találjunk a rossz jegyek miértjére. Előfordulhat, hogy nem érti az adott tantárgyat, vagy netalán nem érdekli az anyag. Kiderülhet, hogy feszélyezetten érzi magát a vizsgahelyzetekben, s emiatt leblokkol egy felelés vagy dolgozatírás alatt. Ilyenkor fel kell térképeznünk azt is, vajon megcsinált-e minden házi feladatot az adott tantárgy óráira, és minden esetben felkészülten érkezett-e az iskolába. Végső soron azt is számításba kell venni, lehet, hogy a tanárral van személyes konfliktusa. Ha bizalmasan és nyugodt körülmények között sikerül megbeszélnünk vele ezeket a kérdéseket, biztosan közelebb kerülünk a probléma forrásához. 

2. Beszéljen a tanárral!

A rossz tanulmányi eredmények esetében érdemes felkeresni a gyermek tanárát, osztályfőnökét is, hiszen a pedagógusok más szemmel látják a diákok teljesítményét, mint a szülők. Jó esetben a válaszok egybeforrhatnak a gyermek meglátásaival, de előfordulhat, hogy fontos részletek derülnek ki: gyermekünk nem figyel az órán, sorozatosan elmulasztja a házi feladat elkészítését, nem érti a tárgyat, vagy akár tanulási nehézség is lehet a háttérben. Utóbbi esetében érdemes szakember segítségét igénybe venni, ugyanis a tanulási nehézségekkel (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia vagy hiperaktív figyelemzavar) küzdő tanulók esetében más pedagógia módszereket kell alkalmazni a siker eléréséhez. 

Jó megoldás lehet, ha nem csak az adott szaktanárt keressük fel, hanem más tantárgyak oktatóit is, amelyekkel a gyereknek nincs különösebb problémája, hiszen ha több nézőpontból látjuk a helyzetet, árnyaltabb képet kaphatunk a teljesítményéről, és rájöhetünk arra, hogy mik okozhatnak gondot egyes tantárgyaknál. 

A pedagógusokat megkérhetjük arra is, hogy folyamatosan tájékoztassanak minket a gyerek előrehaladásáról, az esetleges dolgozatokról, az órai munkájáról. 

3. Közös tanulás

Gyermekünket motiválhatjuk azzal is, ha segítünk neki a problémás tárgyak megtanulásában. Jelöljünk ki „tanuló-időt” minden napra. Ebben a fél-egy órában segíthetünk neki, ha elakad, vagy kikérdezhetjük a leckét. Ezek az időszakok feszült légkört is teremhetnek, és könnyen veszekedésbe is torkollhatnak, ezért ügyeljünk rá, hogy ne szidjuk le, ha nem tud mindent pontosan visszamondani, inkább próbáljuk meg elmagyarázni logikusan, hogy miért is fontos az adott dolog. Ha nem elegendő az Ön segítsége, akkor érdemes korrepetálási lehetőségek után nézni. 

4. Van elég ideje a gyermeknek? 

Egy-egy rossz bizonyítvány mögött az is megbújhat, hogy a gyermek le van terhelve, és emiatt nem tud a tanulásra koncentrálni. Figyeljünk arra, hogy ne írassuk be túl sok különórára, ne erőltessünk rá olyan dolgokat, amikben nem leli kedvét. Ha túl sok délutánt tölt sporttal, szakkörökkel, akkor szinte érthető, hogy esténként már nincs energiája megtanulni a másnapi anyagot, vagy nincs kedve elkészíteni a házi feladatot. A kikapcsolódás neki is jár, hagyjunk elég időt arra, hogy játsszon és önmaga számára kedves programokat szervezzen. 

5. A javítás következményei

Egy nem túl sikeres félévi bizonyítványnál fennállhat a veszélye a rossz év végi osztályzatnak, esetleg a bukásnak is. Fel kell világosítani e gyereket, hogy ennek milyen következményei lehetnek. Ha a pótvizsgára kell készülnie nyáron, akkor elmarad a nyaralás, a nyári tábor és a barátokkal való találkozás is minimumra csökkenhet. Ha nem kell pótvizsgára készülni, mivel csak rosszabb jeggyel zárta az évet, előfordulhat, hogy a későbbi felvételi során nem kerül be abba az iskolába (vagy nem mehet tovább azokkal a barátokkal), ahol szeretné folytatni tanulmányait. 

A gyermeket kisebb-nagyobb jutalmakkal is ösztönözhetjük a tanulásra. A legcélravezetőbb jutalmazás a dicséret! Dicsérő, elismerő szavaink ösztönzik gyermekünket a jobb teljesítményre. A gyermekeknek önmagában az is motiváló tényező, ha látja, hogy amit elvégez, örömet szerez a családnak. 

A tárgyi jutalom általában nem célravezető, kiegészítheti a dicséretet, de nem pótolhatja azt. Az elvégzett feladatokért, vagy a jó jegyekért cserébe viszont alkalmanként – a feladat nagyságához mérten – vehetünk neki akár egy játékot, esetleg elvihetjük/elengedhetjük egy kirándulásra, vagy moziba.