Természeti kincseink – A környezeti nevelés fontosságáról az Európai Nemzeti Parkok Napján

Az EUROPARC Szövetség kezdeményezésére 1999 óta május 24-én ünneplik az Európai Nemzeti Parkok Napját annak emlékére, hogy 1909. május 24-én alakultak meg az első európai nemzeti parkok: egyszerre kilenc Svédországban.

alt


Az Európai Nemzeti Parkok Napjának célja

Magyarországon 1973-ban nyílt meg az első nemzeti park, a Hortobágyi, utolsóként, tizediknek az Őrségi Nemzeti Park alakult meg 2002-ben, (időrendben: Hortobágyi, Kiskunsági, Bükki, Aggteleki, Fertő-Hanság, Duna-Dráva, Körös-Maros, Balaton-felvidéki, Duna-Ipoly, Őrségi), s már megkezdődött a Szatmár-Beregi Nemzeti Park létrehozásának szervező munkája. 

Az emléknap a nemzeti parkok és egyéb védett területek célkitűzéseire és jelentőségére kívánja ráébreszteni az embereket, és igyekszik minél szélesebb társadalmi támogatást szerezni a természetvédelem ügyének. A jeles alkalomra való tekintettel a nemzeti parkok színes programokkal készülnek a látogatók számára. 

A környezeti nevelésről

A környezeti nevelési programok célja, hogy kialakítsuk a diákokban a környezettudatos magatartást és életvitelt, a sokféleség megőrzésének igényét, a globális összefüggések megértését, valamint a rendszerelméletet. 

A célok megvalósításához különböző készségeket kell kialakítani és fejleszteni a tanulókban. Ilyen a problémamegoldó gondolkodás, az ökológiai szemlélet, a szintetizálás és analizálás, a problémaérzékenység, a kreativitás, valamint a konfliktuskezelés és – megoldás. 

A környezeti – vagy más néven fenntarthatóságra – nevelés több akadályba is ütközhet a mai pedagógiai intézményekben, ugyanis a fenntarthatóság pedagógiájának tudományközi és összetett tartalma nehezen illeszthető bele a tantárgyközpontú helyi tantervekbe, oktatási-nevelési folyamatokba. Sok esetben hiányoznak az aktív és interaktív tanulási stratégiák, a tanulók többnyire passzívan vesznek részt a tanítás-tanulás folyamatában. A környezeti nevelés alapvetően egy természet közeli, terepgyakorlaton alapuló oktatási forma, amely következtében szükségessé válna a szoros iskolai keretek és az iskolai közeg elhagyása. Ez nagy számban gátolja, hogy a fiatalok megismerkedjenek a való világgal, természeti kincseinkkel, vagy éppen a helyi közösséggel. 

Mit tehetnek ezek ellen a problémák ellen az oktatási intézmények? 

Bár a tantervbe nehezen lehet beilleszteni, hogy egyenletes ütemben ismerkedjenek meg környezetükkel a gyerekek, de érdemes minél több olyan programot szervezni, amely testközelbe hozza a diákok számára az élményt. 

Napjainkban egyre többet lehet hallani a különböző témahetekről, ahol projekt alapú, gyakorlatias rendszerben ismerhetnek meg a tanulók egy-egy társadalmi jelenséget, vagy környezeti-természeti értéket. A témaheteken vagy témanapokon érdemes olyan programcsomagot összeállítani, amely sok új, életszerű feladatot tartalmaz. Ezeknek az alkalmaknak a lexikai ismeretek átadásán túl a gyakorlati készségeket is fejlesztenie kell. 

A terepgyakorlatok, tanulmányutak, vagy osztálykirándulások szintén jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy a fiatalok megismerjék a flóra és fauna világát. 

Az iskola falain belül lehet szervezni szakköröket az adott témában, esetleg kiállításokat is rendezhetnek a diákok az általuk gyűjtött növényekből, kövekből, és egyéb természetes anyagokból, akár egy-egy zöld jeles naphoz kötődően is. Ha az iskolának van tankertje, vagy udvara, akkor ott is lehetőség nyílhat a faültetésre, virágágyások, veteményesek kialakítása, vagy éppen rovartanyák és madáretetők építésére. 

Hogyan játszanak ebben szerepet a nemzeti parkok? 

„A nemzeti parkok létesítésének és fenntartásának tanulsága egyben pedagógiai üzenete – a fenntarthatósággal kapcsolatban – nem a természet őserejében és szépségében való romantikus gyönyörködés, hanem annak a küzdelemnek a megpillantása, amely a parkot fenntartani akaró központi szándék és a helyi érdekeket képviselők közötti harc.” (Havas Péter)

A nemzeti parkok bemutatóhelyekkel – tanösvényekkel, oktatóközpontokkal – rendelkeznek, ahol a szakemberek révén hiteles információk birtokába juthatnak a látogatók. A tanösvényeket szakvezetéssel járhatják végig a tanulók, míg az oktatóközpontban komplex programok várják a résztvevőket. Emellett rendelkeznek erdei iskola bázishellyel is, sőt a legtöbb nemzeti park akkreditált pedagógus továbbképzéseket is tart. 

Programajánló

A teljesség hiánya nélkül összeválogattunk néhány olyan programot, amely akár az iskolai kirándulások során, akár családi körben megvalósíthatóak. 

Hortobágyi Nemzeti Park

A Hortobágy hazánk egyik legvarázslatosabb szépségű tája, amely rabul ejti az idelátogatókat. A puszta látványa, a tavakon időző vízimadarak, a legelésző szürke marhák életre szóló élményt jelentenek kicsik és nagyok számára egyaránt. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága számos programlehetőséget kínál a pedagógusok és osztályuk részére a májusi, júniusi, szeptemberi és októberi hónapok hétköznapjaira: Madárélet a halastavakon, Pásztorélet a Hortobágyon, „Egyszervolt” állatok a Hortobágyon. A programok során nem csupán az élővilággal, hanem a helyi hagyományokkal, népi kultúrával is megismerkednek a gyerekek, sőt még kisvasutazásra is nyílik lehetőség. 

Kiskunsági Nemzeti Park

A Kiskunsági Nemzeti Park erdei iskoláiban az osztályok és csoportok részére a vezetővel való egyeztetés alapján az igények és az életkor figyelembe vételével tetszés szerinti program állítható össze. 

A nemzeti park Naprózsa Erdei iskola programjainak főszereplője „Buckabagoly”, aki végigkíséri a gyerekeket – alsósokat és felsősöket egyaránt – hogy megismerhessék a Fülöpházi buckavidék természeti értékeit. 

A másik, szintén színes programokban gazdag, Kontyvirág Erdei iskola Tőserdőn található. A Holt-Tisza és a hozzá kapcsolódó területek (galériaerdők, láprétek, stb.) az általános iskola természetismereti oktatásához (vizek, erdő, rét élővilága) kiváló helyszínt biztosít, valamint a térség történelmi, kultúrtörténeti, (skanzen, bemutatóhelyek, templomdomb, földvár) gazdasági életébe (fokgazdálkodás, halászat, kosárkötés) is bepillantást enged.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park környezeti nevelési projektjének keretében olyan komplex programcsomagot állított össze az általános- és középiskolások számára, amely már tanévkezdéskor beépíthető az éves tanmenetbe. 

A programok egymásra építhető modulokból állnak, amelyeket külön-külön is igénybe lehet venni. A kirándulás során a tanulók többek között a Tihanyi-félszigettel ismerkedhetnek meg, ahol a Levendula Ház Látogatóházba is lehetőségük van eljutni. Ezen kívül különböző túrákon is lehetőség van részt venni, amik során feltérképezhetik a Balaton-felvidék gazdag élővilágát, kultúrtörténeti örökségét és gazdag földtani értékeit. 

Körös-Maros Nemzeti Park

A Körös-Maros Nemzeti Park egyik legkülönlegesebb programkínálata Dévaványán található, ahol még ma is láthatunk élő túzokokat. Ez a faj veszélyeztetett, és sajnos már nagyon kevés helyen találkozhatunk velük. A kialakított látogatóközpontban az élő túzokokon kívül múzeum, őshonos háziállatokat bemutató helyszín is található. Innen indulhatunk el a puszta élővilágát bemutató tanösvényen is, amely 1,5 kilométeren keresztül gyalogosan is járható. 

A látogatóközpont ad otthont a minősített erdei iskola programokkal rendelkező Ködvirág Erdei Iskolának is. Programjaik alsós és felsős korosztály számára készültek, a térség jellemző tájtípusait és élővilágát dolgozzák fel.

Nemzeti parkjaink honlapjai: 

Magyar Nemzeti Parkok: http://magyarnemzetiparkok.hu/ 
Aggteleki Nemzeti Park: http://www.anp.hu/hu 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park: https://www.bfnp.hu/
Bükki Nemzeti Park: https://www.bnpi.hu/
Duna-Dráva Nemzeti Park: http://www.ddnp.hu/
Duna–Ipoly Nemzeti Park: http://www.dunaipoly.hu/hu/
Fertő-Hanság Nemzeti Park: https://www.ferto-hansag.hu/
Hortobágyi Nemzeti Park: http://www.hnp.hu/hu
Kiskunsági Nemzeti Park: http://knp.nemzetipark.gov.hu/
Körös-Maros Nemzeti Park: http://www.kmnp.hu/
Őrségi Nemzeti Park: http://www.orseginemzetipark.hu/