A törvény betűje – ligatúra mesék 4.

Ahogy a dollár jele, úgy a paragrafus jele, ez a kampóra, akasztóra, netán – már bocsánat – csűrés-csavarásra emlékeztető § is összevont betű, rövidítés, vagyis ligatúra lenne? Ha így van, mely szó vagy szavak rejtőznek mögötte? Mint látni fogjuk, a válasz nem is egyszerű.

A képen egy paragrafusjel látható.


A paragrafus szó cikkelyt, szakaszt jelent, és persze ma már a legelterjedtebben törvénycikket jelöl. Sőt, a törvényi szöveget tagoló paragrafusjelet (§) is érthetjük rajta. 

Érdekes, hogy a görög származású szó eredetileg nem a törvénycikket jelölte, hanem egy a szöveg mellé írt, általam ugyan sose látott, de hihető gráf, vonás volt, és még hihetőbben ezt üzente: új gondolati egység, bekezdés, szakasz következik. 

Ez az értelem bekerült például az angolba, oroszba stb. is. Minálunk ez a jelentés már elhomályosult. Az új bekezdést behúzással vagy soremeléssel és tompa kezdéssel jelezzük.

Kétes két es kezdőbetűk

Ha jobban megfigyeljük a sorszámnév után következő, törvénycikk értelmű paragrafusjelet, a §-t, látszik is, hogy két egymásba kígyózó S betű rejlik benne, olyasmi, mint a dollár jelében a peso szóból származó S. Aki nem olvasta ennek a jelnek ($) a történetét a rovatban, itt találja.

A betűk, a két „S” igenis kezdőbetűk, és két értelmes latin szó bújik meg mögöttük, csak még azt kell eldöntenünk, melyik ez a kettő. 

Az egyik felfogás szerint a latin signum ’jel’ és a sectio ’szakasz’ rejlene a rövidítés mögött. E szerint a § a signum sectionis szókapcsolatból alakult betűszó volna? Vagyis szó szerint a ’jele a szakasznak, szekciónak, szakaszjel’ lenne? 

Egy másik verzió szerint a jellé rajzolt betűkapcsolat a sub+sciptum szóból származna, ez a latinban ennyit tesz: al+ vagy alá+írás, azaz egymás alá írt, így, alárendelve elkülönített szakaszok, alpontok stb. Ez is hihető, persze.

Végül pedig az etimológiai szótár állásfoglalása ez: a jel eredete a sub+scripsi ’aláírtam’, vagyis ’kézjegyemmel láttam el’, mert értelmileg a latin paragraphus szó aláírás helyetti kézjegyet is jelent. Miért is ne?

Én ebben nem szívesen foglalnék állást, annyira hihető mindhárom. 

Csak egy adalék: törvényi hivatkozásokban valószínűleg olyan sokszor kellett leírni ezt a két szót, signum sectionis együtt, egymás után, hogy nyilvánvalóan rövidítették ezt idővel a számokat követően, majd – a többi ligatúrához hasonló módon viselkedve, ez talán erős érv mellette – az eredeti rövidítés később már olyan jellé redukálódott, amelyben a betűk alig felismerhetőek.

Betűről betűre

Innentől már csak el kell olvasni a kisbetűs hivatkozásokat, paragrafusokat §-ról §-ra és betűről betűre nekünk – minden jogügylet esetén. És bizony: nyelvileg, értelmileg meg is fejteni. Na nem a ligatúrát, hanem a sok-sok beidézett, kacifántos paragrafusnak, a törvény betűinek a kisbetűvel szedett, tehát látszólag, első ránézésre lényegtelen, azonban ránk nézve nagyon is fontos tartalmát.

Hisz' a jelet magát épp most fejtettük meg, betűről betűre.
 

Kapcsolódó tartalmak

Pengő magyar dollár – ligatúra mesék 2.

Most újra egy ligatúrával, sőt, egy rejtelmes szóval is fogunk gazdagodni. Az Újvilágba költözünk, magyar és európai gyökerekkel, hogyan is másképpen. Amerikában az ősi angol York is New, hát a dollár miért különbözne? Igen, az is az, új. De ha elolvastátok a történetét, rá fogtok jönni, hogy régi is, bizony. Fedezzük fel együtt!