Tűzoltók – Nem csak egy szakma, igazi hivatás

Nincs az a sorsdöntő VB tizenegyes, ami kizökkenthetné az elhivatott tűzoltókat, ha a szükség hívja őket. Ezt bizonyítja a világhálón rohamos tempóban végig söprő videó is, ahol a horvát lánglovagok a Labdarúgó Világbajnokság legfontosabb góljáról maradtak le.


A fenti videó is mutatja, hogy mennyire komolyan veszik a tűzoltók a munkájukat. Bár a bejátszás humorosabb formában szemlélteti a felelősségüket, de a valóságban életek múlnak azon, hogy milyen gyorsan szállnak ki egy-egy címre. Cikkünkben ennek fontosságát szeretnénk hangsúlyozni úgy, hogy felvázoljuk mivel is jár ez a gyermekek szemében is hősies hivatás. 

A tűzoltóság fő feladata régen, még a szervezetszerű létrehozása előtt „csupán” a tűzoltás volt. Napjainkra egy hármas tagozódás figyelhető meg feladatrendszerükben: tűzmegelőzés, tűzoltás-műszakimentés, tűzvizsgálat. 

A tűzmegelőzés magába foglalja az építmények építését, használatát és a mindennapi munka során veszélyt jelentő források feltárását egyaránt. Ezeket jogszabályi előírások, tűz- és balesetvédelmi oktatások is segítik, amelyekből a tűzoltók szintén kiveszik a részüket. Minden munkahelyen és iskolában is meg kellene tartani a tűzvédelmi oktatást, ami sajnos a legtöbb helyen nem olyan színvonalon valósul meg, mint ahogy az elvárható lenne. Márpedig a fontossága vitathatatlan, hiszen ezekkel az ismeretekkel csökkenthetjük a „vörös kakas” megjelenését. 

A tűzoltásra és a műszaki mentésre már akkor kerül sor, ha bekövetkezett a baj. Fő feladatuk ebben az esetben a bajba jutott emberek mentése, valamint a tűz tovább terjedésének megakadályozása és eloltása. Mindezek mellett meg kell jegyezni, hogy a tűzoltóságnak az állatmentés – veszélybe került állatok, vagy emberekre, közlekedésre veszélyt jelentő (például állatokat szállító tehergépjármű balesete miatt) elszabadult disznók, birkák, egyéb jószágok befogása – is feladata.

A bajt követően az emberek általában tanácstalanul állnak a helyzet előtt: hogyan is következhetett be a baleset? Ekkor lép életbe a tűzoltók harmadik fő feladata, a tűzvizsgálat. Komolyabb és kiszámíthatatlanabb esetekben egy-egy vizsgálat akár több hónapot vagy évet is igénybe vehet, ilyen lehet például egy repülőgép katasztrófa. Ezekben az esetekben megpróbálják feltárni az esetleges hibákat, hiányosságokat, az anyag minőségét, az emberi mulasztásokat. Az itt kapott eredmények által nem csak az adott baleset körülményeit tárhatjuk fel, hiszen nagy segítséget nyújtanak a későbbi megelőzési előírások összeállításában is. 

Mit tegyünk, ha szemtanúi vagyunk a bajnak? 

Amennyiben tüzet észlelünk, akár az iskolában, a munkahelyünkön, vagy a lakókörnyezetünkben, kötelesek vagyunk értesíteni a tűzoltóságot. A bejelentést a 112-es segélyhívószámon vagy a 105-ös tűzoltósági telefonszámon jelezhetjük. 

A tűzjelzésnek minden esetben tartalmaznia kell: 

  • a tűzeset, káreset pontos helyét (címét),
  • hogy mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,
  • hogy emberélet van-e veszélyben,
  • a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát.

Előfordulhat, hogy nem tudjuk beazonosítani a tűz pontos címét. Ilyen esetekben praktikus megadni valamilyen tájékozódási pontot, ami lehet egy magas épület, építmény, amelyhez viszonyítva a tűzoltók megtalálják a helyszínt. 

Ha megkérdezik a telefonban, hogy mi történt, mit tapasztal, nem a tűzeset okát kívánják feltárni. Ebben az esetben arra kell kitérnünk, hogy mi az, ami ég, mekkorák a lángok, milyen a füst, és hogy a tűz mekkora területre terjedt ki. Hasznos információ lehet a tűzoltók számára az is, ha tájékoztatjuk őket, hogy érezhető-e gázszag, tapasztalható-e szikrázás, vagy bármilyen szokatlan dolog. 

A bejelentés során tájékoztassuk a diszpécsert, hogy pontosan milyen magas épületben történt az eset, hiszen nem mindegy, hogy egy kétemeletes családi házhoz, vagy egy tízemeletes társasházhoz kell menniük, mivel a magasabb épületek oltásához szükség lehet magasból mentésre alkalmas tűzoltó járműre is. 

Ha a bejelentés során megemlítjük, hogy vannak sérültek és veszélyben lévő emberek, akkor nem kell külön értesítenünk a mentőszolgálatot, központilag kapnak jelzést a bejelentésről. 

A pontos bejelentés akár emberéleteket is menthet. Segítsük a tűzoltók munkáját!