Új utak – a matematikában tehetséges gyermekekért

Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola számos hazai és nemzetközi eredménye mellett azzal is büszkélkedhet, hogy új lendületet adott a hazai matematikaoktatásnak. Az új típusú, modellértékű képzés „motorját” dr. Pintér Ferencet kérdeztük.

alt
Kép forrása: https://www.zaol.hu


Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó indulását több évtizedes szakmai munka előzte meg. Beszélne erről?

A Matematikai Tehetségekért Alapítvány 1993 óta működik, kiemelt feladata matematikai tehetséggondozás, illetve a tehetséggondozás hálózati kiépítése. A kialakított struktúra országosan is egyedülálló modell, miután az óvodai korosztálynak szóló motivációs tevékenységgel indítva egészen a „matematikatudós-képzésig” kiépült a tehetséggondozó rendszer. A jól kiépített tevékenységi formák – motivációs, tehetség felfedező versenyek, matematikai szakkörök és csúcsszakkör, nyári matematikai tehetséggondozó tréningek-, nemzetközi és hazai versenyek országos kiterjesztéssel működnek. Az Alapítvány szervezi Magyarországon a Kangourou Sans Frontières nemzetközi szervezet által megrendezett Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyt immár 21. éve.

Az Alapítvány fontosnak tartja a pedagógusok tehetséggondozásra való felkészítését, tehetséggondozó munkájuk segítését, amit akkreditált pedagógus továbbképzési program szervezésével és szakmai kiadványok megjelentetésével biztosít. Fontos mérföldkő volt a 2011. év, amikor az Alapítvány kezdeményezésére megalakult a Nagykanizsa és Térsége Tehetségsegítő Tanács, azzal a célkitűzéssel, hogy a nem oktatási szakembereket is bevonjuk a tehetséggondozásba, növelve ezzel a tehetséggondozás társadalmi elfogadottságát. Az alapítvány aktivistái kezdettől fogva úgy gondolják, a kitűzött célok elérése csak úgy valósítható meg, ha diákjainkat, tanárainkat bekapcsoljuk az országos, sőt a lehetőségekhez mérten a nemzetközi vérkeringésbe. A tevékenységünkből adódik, hogy működésünk, programjaink a tanév rendjéhez igazodnak, nem a naptári évhez. Így az idők folyamán rövid idő alatt kialakult a jelenleg is folytatott tevékenységi kör, amely két csoportba osztható: országos hatókörű programok és megyei szervezésűek. 

Hogyan kapcsolódott be az Alapítvány az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó munkájába?

Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolát a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara alapította meg 2001-ben és 15 tanéven keresztül sikeresen működtette. 2016 szeptemberétől a működtetést finanszírozási nehézségek miatt átvette a MaTe Alapítvány, de a szakmai munka továbbra is az egyetemmel szoros kapcsolatban történik. 

Nem hagyományos „iskolai” képzésről beszélünk – kérem mutassa be a Tehetséggondozó működését!

A programunkat elsősorban a normál gimnáziumi és szakgimnáziumi osztályokban matematikát tanulók számára gondoltuk, de előfordult és előfordul nálunk ma is speciális matematika osztályos diák is. Elsősorban a vidéki kis és középvárosok diákjainak hoztuk létre a programot, nem kizárva más településről érkezőt sem.

A bentlakásos hétvégi tréningeket 5-5 hétvégén Veszprémben és Szolnokon tartjuk. Egy-egy hétvégén hét 90 perces (14 iskolai tanóra) matematikafoglalkozáson kiscsoportokban az erős oldal fejlesztése folyik, illetve a fennmaradó időben a szabadidős programokkal személyiségfejlesztés és ismeretbővítés történik. Szerves része a programnak a „sikeres emberek” sorozat, ahol neves tudósok, gazdasági szakemberek mutatják be életpályájukat, munkájukat. 

Cél, hogy a fiatalok pályaválasztásukhoz segítséget kapjanak, felkeltsük az érdeklődést a műszaki pályák iránt, és a tehetségek motiváltak legyenek a kutatói pályára, illetve lássák a példákból, hogy a tehetség kiteljesedése csak mély elkötelezettséggel és kitartó munkával érhető el. Az „iskola” kiemelt célja, hogy a diák sikerélményhez jusson, kapcsolatokat alakítson ki hasonló érdeklődésű tanulókkal, és tanuljon meg nem hagyományos közösségben dolgozni. A modern versenyképes gazdaságban átalakul az egyes foglalkozásokban a feladatok, az elvárt készségek jellege. Előtérbe kerülnek a kooperációval, a kritikai gondolkodással, az információk hatékony feldolgozásával kapcsolatos készségek, egyre fontosabb az együttműködési képesség, alkalmazkodóképesség, kommunikációs képesség, információk hatékony megszerzése és feldolgozása, a képzelőerő, a megszokottól eltérő látásmód.

Mik az első tapasztalataik?

Munkánk eredményességét a diákok országos és nemzetközi versenyeken elért kiemelt helyezései, sikeres egyetemi tanulmányaik igazolják. A program sikerét igazolja az is, hogy két éve a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem is átvette a programot, amellyel különleges lehetőséget biztosíthatunk az erdélyi magyar diákoknak. Itt a tehetséggondozó szakemberek mentori feladatokat vállaltak. 2010-től van részletes eredménylistánk, amire nagyon büszkék vagyunk. Az idei OKTV II. és III. kategória adataihoz még nem jutottam hozzá, de gondolom hasonló az előző éviekhez. Az eredmények alapján büszkék vagyunk, hogy például Nagyatádról, Kaposvárról, Pápáról, Kőszegről, Békéscsabáról, Nagykanizsáról is volt az évek folyamán OKTV 1-10 között diák. Több diákunk volt tagja  a magyar Közép-európai Diákolimpiai csapatnak (MEMO) és egy kaposvári diák már a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiai csapatban is szerepelt, sőt ott aranyérmet nyert.

Milyen további terveik, célkitűzéseik vannak?

További terveink között első helyen áll, hogy sikerüljön megnyerni egy-két olyan vállalatot, melyeknek nagy szüksége van a műszaki értelmiségiekre, és akik hajlandók lennének némi anyagi támogatásra. Ezáltal a tanév tervezhető lenne, minden évben biztosan indítható lenne, mivel a pályázatok nem a tanévhez, hanem a gazdasági évhez igazodnak. Másodsorban a szakgimnáziumi tanulókat szeretnénk nagyobb mértékben bevonni, mert ott mindössze néhány iskola érdekelt, viszont tehetséges diákok szerencsére máshol is vannak. Őket is igyekszünk megszólítani.