Válaszolni a kor kihívásaira – interjú Pintér Gergellyel

Az Okostankönyveket is fejlesztő EFOP 3.2.2. projekt szakmai vezetőjével, Pintér Gergellyel a Nemzeti Köznevelési Portál újdonságairól, adaptív Okosfeladatokról, valamint az Okostankönyvek jelenéről és jövőjéről beszélgettünk.

alt


Kezdjük egészen az elején. Ha valaki nem tudja, hogy mit jelent a sokat emlegetett betűszó, az NKP, akkor neki hogyan lehetne röviden elmondani?

A Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) egy oktatási platform, egy webes portálrendszer, amelynek célja a digitális pedagógia módszertani támogatása. Fontos, hogy a digitális térben kevésbé járatosak is könnyen találjanak itt megfelelő tananyagot, és akár a pedagógusok, akár a diákok inspirációt meríthessenek belőle. Az NKP további célja, hogy az oktatás minden területén segítse ezt a két szereplőt, modernizálja a tanulás-tanítás folyamatát.

Egy olyan, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által üzemeltetett rendszerről van szó, ami mindenki számára ingyenes.

Így van. A portál létrehozására irányuló megrendelés még a 2014-es TÁMOP 3.1.2/b projekt idején keletkezett. Akkor elkészült ennek a portálrendszernek az első verziója, ami ugyanúgy ingyenes volt mindenki számára, nem kellett regisztrálni a használatához, a tartalmakat e nélkül is el lehetett érni. Ha valaki tartalmat szeretett volna előállítani, plusz funkciókhoz akart hozzáférni, akkor ezt egy díjmentes regisztráció után megtehette. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az EFOP 3.2.2. projekt keretében végzi a portál korszerűsítését, funkcióbővítését, olyan területeken, amelyek eddig nem voltak kellően hangsúlyosak. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a pedagógiai környezet és az, amit a tanulási-tanítási folyamat alatt értünk, szüntelenül változik, és ehhez alkalmazkodunk kell. 

Milyen tartalmak találhatók az NKP-n?

A Nemzeti Köznevelési Portálon az EKE OFI Újgenerációs tankönyvei többféle digitális változatban elérhetők. Egyrészt letölthetők PDF formátumban, amelynek nagy előnye, hogy nem kell hozzá állandó internetkapcsolat és printhelyesen mutatja a tartalmakat, azonban az interaktivitás ebből a formátumból gyakorlatilag hiányzik. Másrészt ott van a portálon a lapozható könyv is, melynek leckéit a szemléltetést, a gyakoroltatást segítő digitális kiegészítőkkel láttuk el. A szemléltetést videókkal, animációkkal, szimulációkkal valósítjuk meg, a gyakoroltatást pedig különböző típusú feladatokkal. Utóbbiak visszajeleznek a felhasználó számára, hogy mennyire jó vagy rossz a megoldása – ezzel az önálló tanulást is tudják segíteni. A tankönyveken, munkafüzeteken kívül körülbelül 30.000 digitális tartalom volt jelen az NKP-n a jelenlegi projekt elindulása előtt, és ezt most további 15.000-rel meg tudtuk növelni, nagyjából lefedve az 1-12. évfolyamos tantárgyak esetén a teljes palettát.

Az EFOP 3.2.2 projekt egyik nagy fejlesztése az Okostankönyv. Miben más egy Okostankönyv, mint a digitális kiegészítőkkel bővített lapozgatható PDF tankönyv?

Az Okostankönyvek mellett azért fontos elmondani, hogy a projekt keretén belül zajlik a papíralapú, kísérleti könyvek átdolgozása is, a megvalósult és kipróbáláson is érintett kiadványok száma összesen 106 db. De visszatérve az Okostankönyvekre, ahogy már korábban mondtam, a lapozgatható PDF tankönyv printhelyesen jeleníti meg a tartalmakat, tehát az oldalpárokat, azokat a limitációkat megtartja, amiket a papírplatform eredményez. Mindezt az Okostankönyv formátum kiterjeszti, és a leckéket reszponzív html oldalakká alakítja át. 

alt


Jelentős hozzáadott értéke tehát, hogy a mobiltelefontól kezdve a tableteken, laptopokon, okostáblákon és projektorokon keresztül minden tartalmat jól láthatóan, felhasználóbarát módon fog megjeleníteni. Az új formátum azonban nemcsak platformváltást jelent, hanem egy digitális transzformáción is átment a tananyag. Kiegészítettük a papíralapú tankönyves tartalmakat olyan digitális megoldásokkal, amelyeket az a jellegéből adódóan nem tudott támogatni. Tulajdonképpen azokkal a többletszolgáltatásokkal, amelyek megtalálhatók az NKP-n. Mondhatjuk azt is akár, hogy az NKP összes szolgáltatásának egyfajta lenyomata az Okostankönyv, ami olyan adaptív tanulási útvonalminta, amelyet a tanár egy szerkesztőfelület használatával majd önmaga is képes lehet elkészíteni. Mindenesetre az OFI – az Újgenerációs tankönyvek anyagára támaszkodva – megalkotott egy mintát erre a lehetőségre. 

Hány Okostankönyv készült el a projektben?

Jelenleg 60 db Okostankönyvet fejeztünk be az 5-12. évfolyamokon, illetve a projekt végéig további 6 darab SNI okostankönyv fog még elkészülni angol és informatika tantárgyból.  

Hogyan kell elképzelni az Okostankönyvek órai felhasználását? Minden gyerek előveszi a saját mobilját, és azon tudja nézni az Okostankönyvet? Illetve hogyan állnak azok a kormányzati intézkedések, amelyek a szükséges feltételrendszert megteremtik és informatikai eszközökkel, valamint szélessávú internettel látják el az iskolákat?

Magyarország elfogadta a Digitális Oktatási Stratégiát (DOS), amelynek keretében összehangoltan történik a köznevelési szektor digitális átalakítása, így számos olyan projekt indult el, amely eszközfejlesztést, infrastruktúrafejlesztést célzott meg az iskolákban, így kiosztásra került több mint 45.000 tablet és laptop, valamit megindult az iskolákban a szélessávú internet és wifi kiépítése, bővítése. Maga az Okostankönyv nem kizárólag tanórai használatra született, ugyanolyan fontos eszköze lehet az otthoni, egyéni tanulásnak is. Pusztán azáltal is, hogy – reményeink szerint olvasható és jól használható módon – bármilyen platformon meg lehet tekinteni a tartalmait, többre hivatott, mint hogy kizárólag tantermi, frontális oktatásra használják. A lehetőségek széles palettáját kínálja a tanároknak: akár a projektmunkát, akár a kiscsoportos foglalkozásokat, akár az otthoni projektmunkában való tevékenykedtetést is tudja támogatni. Egyszóval a környezettől és a szereplőktől függ, hogy hol, hogyan és milyen tanulási ciklusban fogják alkalmazni. Mi mindenben támogatjuk a tanárokat, vannak bevett jógyakorlataink, ötleteink, hogy miként érdemes az Okostankönyveket használni, és a tapasztalatainkat nagyon szívesen megosztjuk különböző műhelytalálkozók alkalmával.

Tehát akkor vannak olyan műhelytalálkozók, pedagógus továbbképzések, ahol a fejlesztők vagy a téma szakemberei megmutatják, hogyan érdemes használni az Okostankönyveket? 

Így van. A projekt keretében zajlik egy tréning, amely a papíralapú tankönyvek használatától indul és a digitális tankönyvek használatáig terjed. Már több mint 40 darab ilyen képzésünk lement, és 2019-ben is lehet rájuk jelentkezni. Ezen felül az Okostankönyv és az NKP új szolgáltatásainak bevezetését megelőzi egy kipróbálási szakasz, amelyben 20 iskola vesz részt. Ezekbe az iskolákba ellátogatva kontaktórákat, felkészítéseket tartunk, de virtuális segítséget is tudunk nyújtani. 

Hogyan készül egy Okostankönyv? Mi a munkafolyamat? Kik készítik?

Röviden nagyon nehéz válaszolni a kérdésre, mert ez egy komplex eljárás. Itt egy nagyon komoly átállásnak kellett végbe mennie, hiszen korábban csak a hagyományos tankönyvi szerkesztői csapat volt adott az OFI-ban, ezért kialakítottunk egy digitális csapatot is. Fogtuk a papíralapú fejlesztésből meglévő szaktudást, és vegyítettük a nagyvállalati informatikai fejlesztések módszertanával, így jött létre a digitális szerkesztőség. Maga a folyamat úgy néz ki, hogy amikor elkészülnek az Újgenerációs tankönyvek, akkor ezeknek a forrásállományát kapja meg a digitális csapat, akik szoftverfejlesztők segítségével átültetik a tartalmat az okostankönyvi formátumba. A grafikusok, webfejlesztők, felhasználói élmény szakértők átnézik a tankönyveket, megállapítják, hogy milyen séma-sablonrendszerben a legjobb felhasználni a tankönyvi tartalmakat, majd egyszerűsítve az történik, hogy a grafikusok megrajzolják, a webfejlesztők pedig megalkotják a sablonokat, és végül a digitális csapat ezekbe a sablonokba rendezi a tartalmakat. Ezzel tulajdonképpen készen van az okostankönyvi formátum és már csak a digitális transzformáció másik fontos eleme hiányzik, a tartalomgyártás. Ekkor gyakorló pedagógusokkal dolgozva alkotunk meg olyan feladatokat és digitális kiegészítőket, amelyek a tankönyvi tartalmak árnyalását, megértését, gyakoroltatását célozzák meg. A Nemzeti Köznevelési Portálon léteznek olyan szolgáltatások, amelyekkel programozói tudás nélkül készíthetünk feladatokat, vagy szemléltető anyagokat. Végül pedig a szokásos lektorálási folyamatok után publikáljuk az NKP-n a tartalmat.

Léteznek-e már most, a kipróbálási időszakban gyűjtött mérési eredmények arról, hogy mennyire szeretik a tanárok az Okostankönyveket? Milyenek a visszajelzések?

A visszajelzések gyűjtését és feldolgozását körülbelül egy éve folytatjuk. Személyes interjúk során mértük fel, hogy milyen a tanárok hozzáállása ehhez a platformhoz. Az elképzelésünk az volt, hogy egy olyan egyszerű formátumot hozzunk létre, aminek a működését nem kell tanítani. Amikor bejöttek hozzánk a gyakorló pedagógusok, akkor odaadtuk nekik a rendszert, és megkértük őket, hogy tartsanak meg egy órát a használatával, minden előzetes tudás nélkül. Úgy vettük észre, hogy a tanárok nagyon gyorsan megértették, amit láttak, és ösztönösen kezdtek el dolgozni az Okostankönyvekkel. Magabiztosan tájékozódtak a tananyag kisebb egységekre bontásának megoldásai között, jól azonosították azokat a tartalmi elemeket, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy kisebb csoportokban tudjanak dolgozni a diákokkal. Ugyanakkor a másik fontos szereplőre is igyekeztünk figyelni, és behívtunk gyerekeket, jellemzően ötödikes diákokat, akiknek szintén megmutattuk ugyanezeket a könyveket. Megkértük őket, hogy oldjanak meg feladatokat, és monitoroztuk a folyamatot, valamint meg is kérdeztük a véleményüket: kíváncsiak voltunk rá, hogyan érezték magukat az Okostankönyv használata közben. Egy-két ponton nyilván finomítani kellett a struktúrán, de mivel moduláris felépítésű, a változtatásokat nagyon könnyen és nagyon gyorsan végre tudtuk hajtani. 

alt


Azt tudom mondani, hogy összességében pozitív fogadtatásra talált az Okostankönyv, az egész rendszer. Tudunk vele adni annak a pedagógusnak, aki konkrét feladatokat, megoldásokat szeretne ahhoz kapni, hogy a 20. századi pedagógiából elmozduljon a 21. századi felé, és tudunk annak is újat mondani, aki már ott van, de szeretne még jobb órákat tartani, még jobban be akarja vonni a diákokat a tanulás-tanítás folyamatába. 

Mi lehet az Okostankönyvek jövője? Szeretné egy idő után teljesen kiváltani a papíralapú könyveket?

Mindenképpen még csak az út elején járunk, és jelenleg egyáltalán nem cél az, hogy a papíralapú tankönyveket kiváltsuk. Léteznek olyan szegmensek, ahol megvan a létjogosultsága annak, hogy digitálisan is, vagy csak digitálisan jelenjen meg valamilyen taneszköz – és itt nem feltétlenül a köznevelési szektorról beszélek. Azt gondolom, hogy változatlanul igaz ez a papíralapú tankönyvekre is. Ugyanakkor az okostankönyv formátumot és magát a Nemzeti Köznevelési Portált is olyan tanuló algoritmusokkal egészítettük ki, amelyek nagyban fogják segíteni a pedagógusok munkáját, többek között adminisztrációs terheket is levesz majd a vállukról.

Ezek az úgynevezett Okosfeladatok, melyekkel újonnan bővült az NKP?

Többek között az Okosfeladatok is ilyenek.

Miben más egy Okosfeladat mint egy átlagos digitális tankönyvi kiegészítő feladat?

A portálon elérhető Okosfeladatok mérik a tanulók tevékenykedtetésének különböző jellemzőit. Nyomon követik például, hogy milyen tudásszinten állnak, ettől kezdve pedig olyan feladatbankokat lehet az Okosfeladatokhoz kapcsolni, amelyek differenciáltak. Vegyünk például egy tanulót, akinek nem túl jók az eredményei, és egy kisebb nehézség is könnyen a kedvét szegheti.  Az ő esetében automatikusan olyan típusú feladatokat tudunk ajánlani, amelyek közelebb állnak a tudásszintjéhez. A rendszer az elvégzett feladatok után mindig újraértékeli a tanulót és a következő feladatok nehézsége adaptálódik a tanuló teljesítményéhez, így végül sikerélményeken keresztül vezeti a magasabb szintű tudás irányába. Az erre a logikára épülő tanulási folyamatot úgy tudja a tanár segíteni, hogy feltölti ezt a bizonyos differenciálásra alkalmas feladatbankot. Ráadásul nem is feltétlenül az adott diák tanárának kell létrehoznia az adatbankot, hanem gyakorlatilag bárki az országban meg tudja ezt tenni, így a kollektív tudás is érvényesülhet. 

Jól értem, hogy egy mesterséges intelligencia dönti el, milyen feladatot kap a tanuló?

Igen, mondhatjuk, hogy egy olyan deep learning, machine learning algoritmus dolgozik az egész portálrendszer alatt, amely minden bekerülő tartalmat kontextusba helyez. Ezáltal megvalósulhat annak a virtuális egyéni tanulási útvonalnak a bejárása, amelyhez továbbra is elengedhetetlen a pedagógus jelenléte, de nem veszik el az idejét a tanítástól az adminisztratív terhek, magára öltheti a mentor szerepét, több energiája marad a kreatív feladatok ellátására.

Nemrég részt vett egy nemzetközi CIDREE konferencián. Milyen nemzetközi trendek láthatók, merre vihető tovább az Okostankönyv fejlesztése?

A konferencia fókuszában az új tanulási-tanítási terek változásának jelensége állt. Látványosan alakulnak át az oktatási terek, kezdve a fizikai tanulási tértől, vagyis hogy a padokat hogyan rendezik be egy osztályteremben addig, hogy miként formálódnak át mára inkább a közösségi térhez hasonlóvá az iskolák az eredményesebb kollaboráció érdekében. Nagyon érdekes volt megfigyelni, hogyan omlanak le a falak, mind fizikai, mind átvitt értelemben. Más országokban is elindultak a digitális transzformációk. Sokan dolgoznak azon, hogyan lehet e-learning rendszerekkel támogatni a tanulást, és azt láttam, hogy az NKP által képviselt irány jó, és minden országban valami hasonló történik. Nálunk annyi a különbség, hogy az NKP egy dedikált oktatási platform, és nem kell minden iskolának hasonlót fejlesztenie, karbantartania, mert ez rengeteg időt, szakértelmet és tudást emésztene fel. Ami külön előnye az NKP rendszerének, hogy a többi projektben létrejött termék megjelenési lehetőséget kaphat a portálon, és a nemzetközi projektek hasznosulása is tetten érhető ugyanitt. Ezáltal csak egyetlen helyre kell „felmennie” a tanárnak, ahol rengeteg ösztönzést kaphat.

alt


Várhatóan mikor és hol lesznek elérhetőek az Okostankönyvek?

Az Okostankönyvek most a kipróbálási-beválási szakaszban járnak. Amint megkapjuk a szükséges minisztériumi felhatalmazást, attól kezdve a Nemzeti Köznevelési Portálon lesznek ugyanúgy ingyenesen hozzáférhetők bárki számára, mint a jelenleg elérhető Újgenerációs tankönyvek.

Képzeletben ugorjunk 10 évet előre az időben. Ha onnan visszatekintünk az Okostankönyv fejlesztésre, akkor mit fogunk látni, mivel lenne elégedett?

Nagyon örülnék neki, ha valóban elérnék azt a célt, amiért megálmodtuk és létrehoztuk az Okostankönyvet. A pedagógusokat ki tudtuk mozdítani a múlt századi pedagógiai környezetből, és képesek voltunk megmutatni nekik, hogy lehet digitális módszerek alkalmazásával, de az IKT használattól a tanárok jelentős részét elidegenítő tényezők kikapcsolásával tanítani. A diákok szemszögéből nézve: elkezd felnőni egy olyan generáció, amely piacképes tudással rendelkezik, és nagy eredményeket tud majd elérni az életben, mert könnyebb, modernebb, testreszabottabb élményként élik meg a tanulást és remélem, hogy felfedezik, hogy az élethosszig tartó tanulás izgalmas dolog. Ez azt jelentené, hogy tudtunk válaszolni a kor kihívásaira.

(Fotó: Kaliczka Gabriella)