Vegyük észre a tanulási nehézségeket!

A tanulási nehézségek jelei megfigyelhetők a tanórákon, láthatóak a füzetekben. A pedagógusok számára elsőre ezek a kézzelfogható tünetek tűnnek fel, amit jellegzetes pszichés mintázat is kísér. Ha felmerül bennünk a dilemma, hogy javasoljuk-e a képességek vizsgálatát, a következő szempontok segíthetnek a döntéshozásban.

alt


A betűcserék, a figyelmetlenségi hibának tűnő szövegértési nehézségek, és még sok egyéb jelenség utalhat arra, hogy diákunk egyes részképességei elmaradást mutatnak más képességeihez képest. Ezeket a jeleket ismerjük pedagógusként, illetve ha van az intézményben fejlesztőpedagógus, az ő észrevételei is megerősíthetnek minket abban, hogy fennállhat valami diákunk esetében, amiben jó lenne, ha ő is és mi is támogatást kapnánk. A tanulási nehézségeket pszichés sajátosságok is kísérik, amiket ha észreveszünk, időben tudunk lépni a gyerek érdekében. Az alábbi jellemzők túlnyomó részt együtt jelennek meg, hiszen egymással szoros kölcsönhatásban vannak. 

Hullámzó teljesítmény

A tanulási nehézségek oka általában abban rejlik, hogy az egyes részképességek fejlődése tartósan eltér egymástól. Az egyes területeken belül, például számolási készség, is előfordulhat az, hogy egyes tananyag részek elsajátítása könnyebben, míg másoké nehezen zajlik ugyanakkora energia befektetés mellett. Így gyakran születnek egymástól eltérő eredményű dolgozatok, amik rátapintanak az egyes fehér foltokra. 

Nem térül meg a befektetett erőfeszítés

A számonkérés előtti este orrvérzésig gyakorolt tananyag visszaadása is sikertelen lehet annak, akinek tanulási nehézsége van, hiszen a gyakorlás ellenére is nehezen épülnek be egyes anyagrészek a mentális struktúrába. A rövidtávú memória kapacitása már nem elegendő a témazárókhoz, ezért a másnapi teljesítmény gyengébb lesz az erőfeszítéshez képest. Hiába akar valóban teljesíteni a gyerek, önmagán kívül álló ok miatt nem tud. Ez hatalmas frusztrációt és kudarcélményt jelent fiatalnak, szülőnek és tanárnak egyaránt.

Mentális fáradékonyság

Az eltérő ritmusban fejlődő részképességek közötti eltérés kiegyensúlyozása, kompenzálása rengeteg mentális energiát vesz igénybe, ami kevésbé terhelhetővé teszik ezeket a diákokat. Hiszen olyan terhelésnek vannak kitéve, mintha egyszerre több feladatot végeznének. A fáradás jelei motiválatlanságban, figyelmetlenségben, esetleg viselkedési problémákban mutatkoznak meg, amikor a gyerek fáradásával egy időben már nem tud arra erőt szánni, hogy önkontrollját is fenntartsa. 

Tartós jelenség

Fontos szem előtt tartanunk, hogy minden diák esetében előfordulhat az, hogy egy-egy anyagrész, tantárgy elsajátítása nehézséget okoz neki, vagy olyan perióduson megy keresztül, amikor teljesítménye visszaesik. Ha ez átmeneti és gyakorlással túl lehet lendülni rajta, valószínűleg nem tanulási nehézség áll a hátterében. Ha azonban a fenti tünetek tartósan, több, mint fél éven át észlelhetők, érdemes kezdeményeznünk egy vizsgálatot a területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálatnál, annak érdekében, hogy egy komplex pszichológiai és gyógypedagógiai vizsgálat megállapítsa, hogy a diákunknak van-e speciális fejlesztésre, vagy egyéni bánásmódra szüksége.

(A szerző tanácsadó szakpszichológus.)