Videóinterjúk felhasználási lehetőségei a pedagógiai munkában

A Zachor Alapítvány a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítványával együttműködésben továbbképzést szervez általános iskola felső tagozatán és középiskolában tanító pedagógusok, valamint tananyagfejlesztők, oktatási szakemberek, kollégiumi tanárok, tehetséggondozó programokban dolgozók, ifjúságvédelmi felelősök számára.

A képzés témája: a Soá Alapítvány videóinterjúiból készült multimédiás és digitális oktatási anyagok tanórai és iskolán kívüli felhasználási lehetőségei, valamint a videóinterjúkkal való oktatás pedagógiai módszertana.

A képzés során bemutatjuk a személyes történeteket feldolgozó multimédiás és digitális tananyagok tanórai feldolgozási lehetőségeit, a videóinterjúkat tartalmazó helytörténeti séták pedagógiai módszertanát, valamint a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítványa IWitness online oktatási platformjának használatában rejlő pedagógiai lehetőségeket is.

A képzésen való részvétel ingyenes, a résztvevők esetleges utazási költségeit visszatérítjük, a képzés napjára étkezést biztosítunk.

A képzések helyszínei és időpontjai

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
A képzés időpontja: október 13. (péntek)
(jelentkezési határidő: október 1.)

Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
A képzés időpontja: október 18. (szerda)
(jelentkezési határidő: október 8.)

Hajdúböszörmény - Bocskai István Gimnázium
A képzés tervezett időpontja: november 11. (szombat)
(jelentkezési határidő: október 30.)

Bácsalmás - Hunyadi János Gimnázium
A képzés időpontja: november 15. (szerda)
(jelentkezési határidő: november 5.)

Jelentkezés:

Jelentkezni az alábbi linken található adatlap kitöltésével és elküldésével lehet: https://goo.gl/forms/Gp8LROYjdV11q3Do1

A képzésen való részvétel nem igényel számítógépes ismereteket.

A program során a résztvevők

• megismerkednek a videóinterjúk oktatásbeli használatának módszertanával, különösen a holokausztról való oktatásban és az előítéletek csökkentésében való alkalmazással, illetve a Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívumával

• megismerik a videóinterjúkat tartalmazó helytörténeti séták módszertanát – a helytörténeti oktatás, az emlékhelyeken történő oktatás, az épített környezetbe helyezett oktatás és a videóinterjúk integrálásának lehetőségeit, sajátosságait

• megismerik, hogy milyen komplex módon használhatók a visszaemlékezések különböző szaktárgyakban és az osztályfőnöki munkában

• megismernek olyan videóinterjúkat tartalmazó multimédiás és digitális tananyagokat, melyek a diákok kritikai gondolkodását segítik

• a tananyagok révén a rasszizmus és a gyűlölet elleni határozott állásfoglalással, az előítélet-mentes gondolkodásra való oktatással segíthetik diákjaik felelős állampolgárokká válását és a kritikai gondolkodásuk fejlesztésével előmozdíthatják, hogy a diákok felismerjék a sztereotípiák és előítéletek mibenlétét és szerepét

A képzésen résztvevő kollégák a Zachor Alapítvány által kiállított igazolást kapnak a program elvégzéséről, amely 8 órában beszámítható a tanártovábbképzési keretbe.

További információ:

http://zachor.hu/cikkek/kategoria/aktualis-kepzeseink
e-mail: zachor@zachor.hu  
telefon: 061 329 3190 vagy 0670 7012496

Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítvány (http://sfi.usc.edu/international/hungarian) célja, hogy a holokauszt és más népirtások túlélőivel és szemtanúival készült audiovizuális interjúkat aktív cselekvést inspiráló oktatási anyagokká alakítsa. Az Intézet Vizuális Történelmi Archívumának gyűjteménye jelenleg mintegy 55.000, az eseményeket átélt és megélt szemtanú visszaemlékezéséből áll. Az Intézet, melynek a Dél-kaliforniai Egyetem (University of Southern California) ad otthont, világszerte partnerekkel együttműködve dolgozik tudományos kutatási programokon, hagyományos és online oktatási anyagokat készít pedagógusok számára, valamint oktatási célból hozzáférhetővé teszi a visszaemlékezéseket.

Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért (www.zachor.hu) civil oktatási szervezet 2007 óta működik, és azzal a céllal alakult, hogy felhívja a pedagógusok és a diákok figyelmét olyan társadalmi jelenségekre, mint a rasszizmus, az antiszemitizmus, az előítéletesség, illetve a zsidó kultúra és tradíció ismeretének fontossága a zsidó közösségen belül és azon kívül is. Elsődleges forrásokra támaszkodva, személyes történetekre építve kíván segítséget nyújtani a holokauszt és más genocídiumok oktatásához, tolerancia-oktatáshoz, valamint speciális oktatási programokkal segíteni a zsidóságról való ismeretekhez való könnyebb és eredményesebb hozzáférést. Az alapítvány munkatársai tananyagokat és oktatási programokat fejlesztenek, tanárképzéseket tartanak holokausztról való oktatás, előítéletek csökkentése, zsidóságról, zsidó kultúráról való ismeretek átadása témájában.