A vizuális nevelés szerepe – összefoglaló az ELTE művészetpedagógiai konferenciájáról

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem öt karának közös szervezésében tartották meg a tematikus ötrészes konferenciasorozat nyitó rendezvényét, melynek programját nemzetközi szekció és számos kulturális program, bemutató és műhelymunka tett színessé.

A képen egy művészetpedagógiai kiállítás elemei láthatók.

 

A június 22. és 24. között rendezett konferencia egyik legfőbb célja az volt, hogy kijelölje a művészetpedagógiának, az oktatási-nevelési folyamatok egyik rendkívül szerteágazó, dinamikusan fejlődő ágának magyar iskolákban betöltendő szerepét. Az egybegyűlteket Kárpáti Andrea, az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoportjának vezetője és a konferencia elnöke köszöntötte, aki a program rövid ismertetésén túl jubiláló magyar művészetpedagógusokról is megemlékezett. Patkós András akadémikus, az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programjának vezetője a gyors megismerést, a vonatkozó kutatócsoportok (vagyis egy képzőművészeti, és két zenei tematikájú alcsoport) katalizálását szorgalmazta, hogy a kutatási eredmények mihamarább és úgymond kötelező jelleggel jelenjenek meg a jövő tankönyveiben. A megnyitó keretében felszólalt továbbá Kocsis Miklós, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Intézetének vezetője is. Elmondta: a konferencia jól modellezi azt az egyetemes folyamatot, hogy a diszciplinák közötti gátakat épp most mossa el az információs társadalom. A művészet a totális jelenlétről szól – egyrészt maga az alkotás, a mű létrehozása is ezt kívánja meg, másrészt az elmélet és gyakorlat összefüggéseit használja fel, azokat jelenvalóvá téve. A konferencia jelentőségét az is növeli, hogy kevés vonatkozó módszertani, illetve kutatáson alapuló doktori munka születik.

Csapó Benő, a szegedi egyetem Neveléstudományi Intézetének vezetője Műveltség és iskola: A magyar közoktatás problémái című plenáris előadása a tudás évezredek óta tartó fejlődéséből, azaz megújulásából indult ki. Kitért a művészeti nevelés affektív céljaira is, valamint arra, hogy a tanulás különböző célkitűzéseinek (többek között az értelemművelésnek és a műveltségszerzésnek) egymással való szembeállítása helyett, hanem épp a közös együtthatóikra szükséges koncentrálni. Ezt a professzor többek között az általa kitalált háromdimenziós tanulásmodellben látja valósággá válni.

Az előadás második része legfrissebb PISA-eredményekből kiindulva azt fejtette ki, miért olyan fontos a tudásátadás egyik elsődleges csatornájának, vagyis a szövegértési készségeknek a fejlesztése, illetve miért érdemes arra több hangsúlyt fektetni, hogy az iskola a családnál nagyobb szerepet játsszon a műveltség formálása terén. Előadása végén Csapó Benő derűlátó hangot ütött meg: a magyar iskolában igenis benne rejlik a fejlődési igény, és intézetük tudományos-szakmai javaslataiból néhány mindig meg is valósul annak előmozdítása érdekében. Viszont szükségünk van szószólókra, akik a műveltség fontosságát hirdetik – és ezek többek között épp a művészek.

Falus András, MTA-SE Egészségnevelés Kortárs-Oktatással Kutatócsoport vezetője Zene és egészség – kutatások a művészetek epigenetikai hatásáról címmel tartott előadást. Szerinte a művészet az egyik legmagasabb rendű tevékenység, mely mint „környezeti hatás” (a fény vagy a lelki tényezők mellett) a génműködést befolyásoló változásokat idézhet elő. A művészeti ágak közül ebben a kontextusban a kutató behatóbban a zenével foglalkozik, és nemrégiben izgalmas egy izgalmas kötet is napvilágot látott az ő szerkesztésében, Zene és egészség (2016) címmel.

Az előadások koherens egésszé az azt kiegészítő gazdag programkínálattal (kiállításmegnyitó, szoborjáték, műhelymunkák, poszterbemutatók) váltak, melyek esetében külön üdvözölendő, hogy sok hallgató, és még több pedagógus vett benne részt.

A 2017-es esemény a vizuális nevelés területére koncentrált, a tervek szerint a következő években zene-, dráma- és táncpedagógiai orientációjú, illetve gyermek- és ifjúsági kultúrával foglalkozó konferenciák kerülnek megrendezésre.

További képek a rendezvényről itt.