Csoda és Kósza - óravázlat (Csányiné Pap Györgyi)

                Óravázlat


4. osztály
Téma: Csoda és Kósza mint boltosok c. mese, könyvtári foglalkozás

2015/16. tanév

Dátum: 2016. május

Készítette: Csányiné Pap Györgyi

Mire építek?
Kornak megfelelő kommunikációs képesség
Önálló véleményalkotási képesség
Vitakultúra
Koncentrációképesség
Absztrakcióra való képesség

Célok (Milyen eredményt várok el? Milyen változás, tanulás történjen a diákoknál?)

 

Empátiaképesség
Önálló vélemény megfogalmazásának képessége
Fantázia
Szókincsbővítés
Hangos olvasás
Szövegértés
Csoportban együttműködés

Kiemelten fejlesztendő tanulói kompetenciák (ld. Nat):

 

Együttműködőképesség erősítése
Vitakultúra fejlesztése
Legyenek a tanulók képesek összegyűjteni és feldolgozni a hallott információkat
Szövegértés, szövegalkotás fejlesztése

A foglalkozás menete

Szervezési módok, módszerek, eszközök

Idő
(perc)

1. (Ráhangolódás)

Találós kérdés: Istálló a lakása / asztala a jászola, / a sörényét meg-megrázza, /

rányerít a friss szénára.

Mi az? LÓ

Az órán két lóról szóló a mesével foglalkozunk.

Találós kérdések: Melyik hónapban botlik a ló a legkevesebbet? (február)

Hogyan megy ki a ló az istállóból? (négy lábon)

Mit vesz az ember legtöbbet a vásárban? (levegőt)

Ti szoktatok ajándékot adni, karácsonykor? Vagy bármikor? Mit?

A két ló is ajándékot szeretne adni.

Felolvasom a mese elejét.

beszélgetés, tanári közlés

 

 

eszközök: mese szövege

5

2. (Jelentésteremtés)

4 csapatot alakítunk. Minden csapat kap egy feladatot:

1. cs. Tervezz olyan boltot, amiben nem kézzel fogható dolgokat árulnak. Mik lennének az áruk? Rajzold le!

2. cs. Kövér ember és Kósza párbeszéde. Elolvassák.

Feladat: Fejezd be a jelenetet, szerinted mit adott el Kósza?

3. cs. Alkoss az alábbi szavak két jelentésével mondatot! Ha tudod, egy mondatba foglald bele, lehet vicces is! Írd le a papírra!

TEREM; MANDARIN; RENGETEG; TEGEZ

4. cs. A 3. és 4. vevő részt megkapják és elolvassák

Feladat: mi az a „zsákbamacska”? Mi lehetett a zsákban? (Te mit tennél bele?) Írd le a lapra!

Csoportmunka

4 feladat

Eszköz: feladatok, szövegek kiosztva,

üres lapok

 

10

3. (Jelentésteremtés)

Megbeszélés:

1. cs. meghallgatjuk őket, esetleg mások is kiegészíthetik.

2. cs. 1 gyerek felolvassa a részletet, hogy a többiek is hallják. Elmondják a „saját” befejezésüket. Felolvasom az „igazi” befejezést.

3. cs. csapat. Meghallgatjuk a mondatokat, megbeszéljük az azonos alakú szavakat. Felolvasom a „nő szelet vesz” részt.

Kérdés: Miért volt vicces?

4. cs. 1 gyerek felolvassa a részletet, hogy a többiek is hallják. Elmondják, szerintük mi lehet a zsákban. Felolvasom az „igazi” befejezést.

Kérdések: Miből adódott a félreértés?

Becsapta-e Kósza a vevőket?

Mit gondoltok visszamentek reklamálni a „becsapott” vevők?

Felolvasom a kövér ember reklamációja c. részt (ha marad idő)

eszköz: mesebefejezéshez szöveg.

beszámolók meghallgatása: a csapat 1 tagja összefoglalja a csapat véleményét.

15

4. (Jelentésteremtés)

A könyvben szereplő utolsó képet összevágom, kirakják. Mit árulhattak, Mennyiért?

Felolvasom a végét a mesének. Utalok a „Kirmi” szerű részre, hogy azt olvassák el ők majd…

4 kép a 4 csapatnak összevágva

5

4. (Reflektálás)

Mi tetszett a mesében? Elolvasod a teljes mesét?

beszélgetés

 

 

Felhasznált irodalmak:

  • Czigány Zoltán: Csoda és Kósza. Baranyai András rajzaival (Pozsonyi Pagony, 2009., 87–103 p.)
  • Sző, fon, nem takács, mi az? – Találós kérdések gyerekeknek [vál. és összeáll. Varga Ferencné]; [Bálint Endre rajzaival], 7. kiad. Budapest: Móra, 2007
  • Zöld burokban születtem: találós kérdések / [összeáll. Tóthné Pánya Marianna]; [ill. Szopos Gyopár] Debrecen: TKK, 2005

1. melléklet: Feladat leírása és a szöveg a csapatoknak
2. melléklet: Történetek befejezése
3. melléklet: Illusztráció a könyvből
4. melléklet: Forrásszöveg


1. melléklet: Feladat leírása és a szöveg a csapatoknak

1. csapat
Tervezz olyan boltot, amiben nem kézzel fogható dolgokat árulnak! Rajzold le!

2. csapat 
Olvasd el a szöveget! Találd ki, mit adhatott el Kósza? Írj, néhány ötletet!
Csak Kósza maradt a boltban. Meg is állt hamarosan egy sárga Wartburg, és kiszállt egy kövér, mogorva ember.

– Jó napot! – nyitott be a boltba.
– Jó napot! – ugrott a pult mögé Kósza a tök üres boltban.
– Milyen bolt ez? – nézett körül az ember, mert látta, hogy semmit sem lehet kapni. – Mi kapható itt?
– Éppen nem a boltban van az áru.
– De mégis, mit lehet itt kapni?
– Ó, hát rengeteg dolgot, és főleg nagy mennyiségben.
– Nagy mennyiségben? Mekkora mennyiségben?
– Be se fér a kocsijába.
– Van utánfutóm! – mondta a mogorva, kövér ember.
– Az utánfutóját is telepakoljuk – mondta készségesen Kósza.
– Jó, pakolja! És olcsón adja?
– Közepes áron – mondta Kósza, mert nem volt rossz üzletló.
– Közepes áron? Hát akkor a pótkocsit is… Na de mivel??? – hördült föl az ember. – Azt nem beszéltük meg, hogy mivel pakolja teli a kocsimat! Mégis, mit árulnak itt?
Kósza kicsit zavarba jött, de nem sokáig: hamar föltalálta magát.
– Itt van a bolt mellett. Menjen csak ki elöl, én kimegyek a hátsó bejáraton. Kósza kilépett hátul, és kétségbeesetten körülnézett.
– Mi a fenét adjak el ennek az embernek, aki vásárolni akar, és akinek az utánfutóját is telipakolhatom azzal, amit megvesz közepes áron? Mi legyen az?
 

3. csapat
Alkoss a két jelentésével mondatot. Ha tudod, egy mondatba foglald bele. Írd le a lapra!

TEREM; MANDARIN; RENGETEG; TEGEZ

4. csapat
Olvasd el a szöveget!

– Ez bizony. Most nyílt nemrégen. Maguk a harmadik és a negyedik vevőnk egyben. Köszöntjük önöket! – mondta Kósza boldogan.
– Mit lehet itt kapni?
– Van egy karácsonyi meglepetésünk. Zsákban macska.
– Mi gyerekeknek szánnánk.
– Gyerekek számára nagyszerű! Csak nem szabad most még kibontani. Itt megveszi, otthon kibontja! Kiváló meglepetés lesz.
– Hány zsák van? Mert mindkettőnk gyerekeinek kellene.
– Van két zsákkal – mondta Kósza. – Közepes áron adom. Ötszáz forint.
– Az jó lesz. A gyerekek kapnak ötszázért valamit – mondta a két férfi egymásnak –, nekünk is marad még borra elég. Jó lesz az! A gyerek mindennek örül. Persze! Mi meg csak a bornak! Hihi. Csak vegyünk nekik valamit! Kérjük azt a zsákbamacskát! Aztán jó meglepetés legyen ám benne!
– Tessék, adom! Ha két zsákkal kérnek, akkor az ezer forint.
A két férfi fizetett, bepakolta a zsákokat a piros Zsiguliba, és elszáguldott.

Mi az a „zsákbamacska”? Mi lehetett a zsákban? (Te mit tennél bele?) Írj néhány ötletet!


2. melléklet: Történetek befejezése

FELOLVASOM:

Csoda és Kósza nagyon-nagyon várták a karácsonyt, de várakozás közben kissé elszomorodtak. Tudniillik azon tanakodtak, mivel lephetnék meg Gyöngyi nénit és Sajó bácsit. Törték a fejüket, és csomó dolog eszükbe jutott, jobbnál jobb ajándékok, például Gyöngyi néninek vehettek volna egy nagy lábost vagy egy zsák babot, Sajó bácsinak pedig egy traktorgumit, no, de miből? Miből lesz nekik pénzük, hogy ajándékot vegyenek?
– Tudom már! – nyerített fel Csoda. – Ahhoz, hogy pénzünk legyen, nekünk is el kell adnunk valamit. Csináljunk egy boltot!
– Csináljunk! – mondta Kósza. – Azonnal csináljunk boltot! Hogy kell boltot csinálni?
Akkor Csoda elmondta szóról szóra, hogyan gondolja. Másnap az udvaron álló, félig szétdőlt, rothadó szekér deszkáiból az országút mellett elkezdtek összetákolni egy deszkabódét. Hamar összerakták, ajtó is került rá, kettő is, végül még egy feliratot is tettek az elülső oldalra. Az állt rajta, hogy BOLT. Kósza sokáig erősködött, írják rá, hogy LÓBOLT, de Csoda lebeszélte:
– Ha kiírjuk, hogy LÓBOLT, azt hiszik, hogy itt lovat lehet venni. Idejön egy vevő, és rögtön elvisz téged.
– Az tényleg nem lenne jó – mondta Kósza.
Úgyhogy annyiban maradtak, az lesz csak kiírva, hogy BOLT. De hát a csinos boltjukban valamit árulni is kellett! Mit lehetne eladni, amiből pénzt szereznek? Amíg ezen gondolkodtak, eleredt a hó.

----------------------------------------------------

2. csapat szövegbefejezés

Nézett körbe, csak nézett, a két füle közé hulldogált a hó, a lába alatt ropogott a hó, a fákon állt a hó, és akkor azt mondta: – Itt csupa hó minden. Csak havat tudok neki eladni.
Azzal a bódé mögül kilépve odafordult az emberhez:
– Tessék, vegyen havat!
– És közepes áron adja?
– Persze, közepes áron. Azonnal fölpakolom – mondta Kósza. Máris hátat fordított az autónak, és a hátsó lábaival úgy rúgta föl a havat, hogy nagyon hamar megtelt a kövér ember pótkocsija, majd az ablakon át az egész sárga Wartburg is. A kövér ember ámulva nézte. Mint egy hómarógép, úgy dolgozott Kósza.
– Nahát ilyet! Ez aztán ügyes ló!
Mikor már több hó nem fért se a Wartburgba, se az utánfutóba, Kósza szuszogva azt mondta:
– Tehát közepes áron.
– Na jó, de az mennyi? – kérdezte a kövér ember.
– Ötszáz – mondta Kósza.
– Rendben – mondta elégedetten az ember, mert ötszáz forintért még soha nem volt így telepakolva a kocsija. Kivette a pénzt a zsebéből, oda is adta Kószának, majd azt mondta: – És nem fázik ebben a hidegben? Minden csupa hó. Borzasztó! Én annyira utálom a havat.
– Szörnyű! – mondta Kósza. – Szörnyű ez a rengeteg hó! Remélem, hamar elolvad!
– Bizony, én is remélem! Csak a kocsiban szeretek ülni, bekapcsolom a fűtést, akkor jó meleg van, nem érzem ezt a rettentő, havas hideget.
– Hát akkor jó utat! – bólintott elégedetten Kósza.
Akkor a kövér ember be akart ülni a kocsijába, de alig fért be a hótól, úgyhogy előbb kicsit odébb nyomta, a másik ablakon pedig már csurgott is kifelé. Csak bepréselte a buta testét és fejét a hóba, és elindult boldogan a Wartburgjával, mert teli pakoltatta közepes áron. Elindult a város felé.

----------

3. csapat "A nő szeket vesz"

A zöld Trabant hamarosan megállt, és a tök üres boltba belépett egy hölgy.
– Nem látod, hogy itt egy vevő? Neki is havat akarsz eladni? – prüszkölt Csoda.
– Ennek nem – mondta Kósza, azzal kilépett a pult mögül. – Jó napot kívánok! Tetszik parancsolni szelet?
– Hány szelet? – kérdezte az asszony.
– Bármennyi szelet – mondta Kósza. – Akárhány szelet.
– Vékony?
– Lehet vastag szelet is.
– Ó, a férjem örülne, ha lenne vastag szelet.
– Kérem, lesz. Kinyitná a zöld Trabant ajtaját?
– Annyira vastag?
– Telirakom az egészet.
– Komolyan? Kinyitom – mondta az asszony, és még a hátsó ajtót is ki¬nyitotta. – Hozza már?
– Már száll is bele.
És tényleg olyan jeges szél kerekedett éppen, hogy csak úgy zúgott befelé a Trabantba. Egész szélvihar keletkezett, és úgy keringtek az asszony kendői odabenn, mintha éppen centrifugázó mosógép lenne a zöld Trabant. A nő csak nézett.
– És most akkor hány szelet?
– Benne van az egész szél – mosolygott elégedetten Kósza. – De egy dolgot mondok: nehogy visszajöjjön aztán, hogy lejárt a szavatossága! Föl ne húzza az ablakot Gödöllőig! Csak lehúzott ablakkal menjen! Akkor tudja jól megtartani a szelet.
– Az összes szeletet?
– Az összes szelet.
– Úgy látszik, tájszólásban beszél ez a nagyfejű boltos – mondta magában a nő, s aztán még egyszer megkérdezte: – Az összes szeletet?
– Igen, az összes szelet – mondta ismét Kósza.
Az asszony megköszönte, és fizetett ötszáz forintot. Boldog volt, hogy ilyen olcsón megúszta, pedig tele van pakolva a kocsija. Föl se húzta az ablakot Gödöllőig. Csak úgy süvített a szél a Trabantban, úgyhogy valószínű, hogy a hölgy középfülgyulladást kapott, és hársfateát iszogatott egész karácsonykor. Nem is jött vissza. A lovaknak már ezer forintjuk volt.


3. melléklet: Illusztráció

 

Csoda és Kósza - mézeskalács - Baranyai B András illusztrációja
Csoda és Kósza mint boltosok - Baranyai (b) András illusztrációja