Jeney Zoltán RÉV FÜLÖP című meseregényének feldolgozása (Sándor lászlóné)

A kortárs gyermekirodalom megjelenése az alsó tagozatos oktató-nevelő munkában című, 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzés résztvevőjének óravázlata mellékletekkel.

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom, Művészetek
Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra

Óravázlat és mellékletek
Készítette: Sándor Lászlóné

Kapcsolódó linkek:

Kortárs szövegek feldolgozásáról

Forrásszöveg: Jeney Zoltán: Rév Fülöp (részlet). Budapest, Kolibri Kiadó, 2013

További óravázlatok:

Csoda és Kósza - óravázlat (Meskóné Bircsák Gyögyvér)
Csoda és Kósza - óravázlat (Csányiné Pap Györgyi)
Csoda és Kósza - óravázlat (Dérné Veresgyházy Erika)
Csoda és Kósza - óravázlat (Kolotiné Erdélyi Aranka)
Kövér Lajos színre lép - óravázlat a regény feldolgozásához (Fésű Szilvia)
Kövér Lajos és Sovány Laci - óravázlat (Korózs Katalin)
Kövér Lajos színre lép - óravázlat a regény feldolgozásához (Győrfi Ágnes)
Árnyjáték - Tóth Krisztina verséhez készült óravázlat (Wagnerné Horváth Emőke)
Árnyjáték - Tóth Krisztina verséhez készült óravázlat (Hortobágyi Beatrix)
Rév Fülöp - Jeney Zoltán regényrészletéhez készült óravázlat (Kövecses Csilla)
Rév Fülöp - Jeney Zoltán regényrészletéhez készült óravázlat (Sándor Lászlóné)
Rév Fülöp - Jeney Zoltán regényrészleteihez készült óravázlat (Szabóné Csepregi Boglárka)
Rév Fülöp - Jeney Zoltán regényrészleteihez készült óravázlat (Szépné Jávorszky Dóra)

 

A pedagógus neve: Sándor Lászlóné

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom, Művészetek

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra

Osztály: 3. osztály

Az óra témája: Jeney Zoltán: Rév Fülöp – részletek, adott szöveg feldolgozása a tanév során tanult technikákkal

Az óra cél- és feladatrendszere: együttműködés, kreativitás, gondolkodás, rész-egész összefüggések, szerialitás, szövegértés fejlesztése

Az óra didaktikai feladatai: ismereteket rendszerező óra, a tanult szöveg feldolgozási módszereket ismétlő óra

Tantárgyi kapcsolatok: olvasás, nyelvtan, rajz

Dátum: 2016. június 9.

Időtartam: 2 x 45 perc

 

A tanulók a könyvet, a történetet már ismerik az ebéd után felolvasásokból. Az alkalmazandó vizuális technikákkal és módszerekkel is tisztában vannak.

Az óra menete

Módszerek

Munkaformák

Eszközök

Időkeret

Ráhangolódás

 • szókitaláló, a főszereplők nevei vannak a kártyákon összekeveredett betűkkel, a megfejtések után (1. sz. melléklet)
 • a történet rövid ismertetése beszélgetéssel, kedvenc részletek, szereplők kiemelése
 • közben a csoportalakításhoz a kártyák kiosztása (ez lehet spontán vagy irányított aszerint, hogy milyen összetételű csoportokat szeretnénk létre hozni, figyelembe véve a tanulók különböző képességeit) (2. sz. melléklet)

frontális, beszélgetés

szókártyák, csoportkártyák

10’

Csoportalakítás

 • a csoportnevük szerint csoportokat alkotnak, elhelyezkednek
 • a csoportok: Ádánd, Fülöp, Vaszi, Monosz, Gyenes
 • minden csoport lehetőség szerint 5 főből áll

csoportmunka

csoportkártyák

5’

Feladatok kiosztása, ismertetése

 • azonos szövegrészlettel dolgoznak
 • csoportonként különböző feladatokat kapnak a szöveg feldolgozására
 • Ádánd csoport: Készíts borítót az olvasott részlethez!
 • Fülöp csoport: Készíts 5 képből álló képregényt az olvasott részlethez!
 • Vaszi csoport: Írj 5 pontból álló vázlatot az olvasott részlethez!
 • Monosz csoport: Készíts rejtvényt az olvasott szöveghez!
 • Gyenes csoport: Foglald versbe az olvasott részletet!

csoportmunka

 

10’

Csoportmunka

 

csoportmunka

 

25’

Megoldások ismertetése

 • a csoport szószólója ismerteti a feladat megoldását

frontális

 

25’

(csopor-tonként 5’)

Összegzés, értékelés

 • az elkészült munkák bemutatása
 • tanultak összefoglalása, benyomások megbeszélése

beszélgetés

 

15’

1. sz. mellléklet

óravázlat melléklet Rév Fülöp feldolgozásához

 

2. sz. melléklet

óravázlat RF feldolgozásához