Kövér Lajos és Sovány Laci - óravázlat (Korózs Katalin)

Tantárgy:

olvasás

Készítette:

Korózs Katalin

Évfolyam:

3. osztály

Szakjai:

tanító

Az osztály/csoport:

 

Intézmény neve:

Hungária Általános Iskola és Kollégium

Témakör:

Mese és valóság

A tanév megjelölése:

2015/2016.

Az óra témája: 

Lackfi János: Kövér Lajos színre lép című meseregényének részlete: Kövér Lajos és Sovány Laci

Az óra céljainak megfogalmazása:

Olvasási képesség, beszédkészség, szövegértés fejlesztése, szókincsbővítés, kreatív nyelvhasználat, véleménynyilvánítás, önismeret

Megfigyelőképesség, gondolkodási képesség, lényegkiemelés, elvonatkoztatás, emlékezet, képzelőerő, kreativitás fejlesztése

Tolerancia, empátia, érzelmek fejlesztése

Idő-keret (perc)

Tartalom

 

 

Tevékenységek

Munkaformák és módszerek, eszközök

Tanári

Tanulói

2

Ráhangolódás

 

beszélő nevek (olyan irodalmi név, amely közszói jelentésével jellemzi viselőjét)

Mostanában meséket is olvastunk és igaz történeteket is. Mondjatok rá példákat!

A mai olvasmány címe: Kövér Lajos és Sovány Laci

Mire gondoltok, ha ezt a címet halljátok?

Olvassátok el a szöveget, és figyeljétek meg, hogy mese ez vagy valóság! 

 

frontális munka

 

8

Néma olvasás

szómagyarázat: nyiszlett, párizsi, gyaluforgács, hórihorgas, döccentette, taszajtotta, lehámozta, nyervogás (kellemetlen, panaszként ható hangon nyávog)

néma olvasás

Lehet jelentkezni, ha valaki nem ért egy-egy szót.

önálló munka

http://wikiszotar.hu/wiki/magyar_ertelmezo_szotar/Nyervog

3

Benyomások, vélemények

Ismétlések szerepe
(állandóság érzékeltetése, nyomatékosít – hatásfokozó szerepe van, vicces)

Valós történet mesei elemekkel (hatalmas bútorok és terek a por életre kel állatfigurákban…

Kezdés: Volt egyszer…)

Mit jut eszetekbe, ahogy elolvastátok a szöveget?
Hogy tetszett? Ha igen, ha nem, miért?
Mi volt vicces?
Mi volt a megfigyelési szempont?
Mit tapasztaltatok?

 

 

 

 

 

 

 

 

frontális

véleményalkotás

megbeszélés

6

Események sorrendje, tartalom felidézése

Hat részre osztottam a szöveget. A hozzájuk tartozó címeket a táblán látjátok. Minden cím elé egy jelet tettem: 1 a ? ! b 2

A jelek alapján három csoportot alkotunk. Meg tudjátok-e fogalmazni, hogy kik kerülnek egy csoportba?

Miután megkaptad a szövegrészletet, olvasd el, állapítsd meg, a te szövegrészletedhez melyik cím tartozik! Rajzold elé a megfelelő jelet!

Nézzük meg az események sorrendjét! Álljunk fel!

Jöjjenek ki azok a szövegrészletükkel, akiknél a történet eleje, bevezetése van… és így tovább… álljatok egymás mellé!

válaszok

néma olvasás

számok, betűk, írásjelek csoportja

 

cím–szöveg párosítás:

Megismerjük Kövér Lajost.

Elnevezték az utcát.

A fordulat

Segít a szomszéd.

Az öltöztetés nehézségei

Egyre koszosabb a lakás.

önálló

csoportok kialakítása – első csoportba, azok kerülnek, akik számokat rajzoltak a szövegrész elé, másodikba, akik betűt stb.

Táblán vannak összevissza a címek

megbeszélés, felolvasás

16

külső, belső tulajdonságok

szokások,

tevékenységek,

környezet

 

 

 

szemléletes leírás, képszerű: sok hasonlat

 

 

 

 

 

 

rengeteg cselekvés – mozgalmas, izgalmas a történet

 

aktív – passzív

erős – erőtlen

 

rokon értelmű szavak

 

 

 

 

 

Jellemzés – nagy a kontraszt, nagy az ellentét a külső tulajdonságokban, de közös vonások is vannak: mindkettő szeretetreméltó, szeretik a tisztaságot…

Mi a barátság?

 

 

Első csoport készítsen közösen a csomagolópapírra egy rajzot Kövér Lajosról, és készüljön fel, hogy be is mutassa őt és a lakhelyét!

Keressetek olyan, mint... kezdetű mondatokat, félmondatokat, amikor az író valamit valamihez hasonlít! Például a karosszék olyan, mint egy hajó, az ágy…, az asztal…, erek a nyakán…, szíve dübörgése olyan…,izma olyan kemény, mint…, Lajos, mint egy páncélszekrény, a hintaszék, mint egy partra ért hajó, lába hatalmas csülök, úgy tartja, mint egy kölyökfókát…, porcicák bandákba gyűltek, mint a kóbor macskák.

Második csoport: Keressétek meg és húzzátok alá, mi jelentette a fordulatot K. L. életében, és játsszátok is el!

 

 

Nagyon mozgalmas ez a történet.

Gyűjtsetek szavakat a Mit csinál? kérdésre külön-külön a két szereplőhöz!

A mozgásuk is jellemzi a szereplőket.

 

Harmadik csoport: Ketten bújjanak bele a két szereplő bőrébe, mutatkozzanak be, és mondják el, egy napjuk hogy telik! Beszéljenek arról, hogy miért jó együtt lenni, és mi a nem jó a napjukban, hogy lehetne jobb!

Bizonyítsd be, hogy barátja Laci Lajosnak!

 

…mert gondoskodó, szelíd, szeretettel bánik vele (lábát úgy fogta, mint egy kölyökfókát – ki tudná megmutatni, hogy lehet ezt így csinálni?), tapintatos, ügyel rá, figyel a másikra, a barátok bíznak egymásban, önzetlenül megcsinálnak egymásnak ezt azt…

Neked van barátod?

Ő milyen?

Te voltál már vele tapintatos, önzetlen…?

Rajz: Lajos és a hatalmas ágy, karosszék, asztal a sok ennivalóval

aláhúzás a szövegben

 

 

 

 

 

fordulat: már nem tud járni

mozdulat eljátszása (ahogy rakná egyik lábát a másik után…)

 

Lajos: feltápászkodik, csosszan, erőlködik, rágcsál, majszol, kortyol, lerogyott, ül, könyököl,

Laci: fut, ugrál, fejen áll, bukfencezik, cipekedik, pakolgatta, döntögette, tologatta, emelte, taszajtotta, döccentette, lehámozta, felvarrta, levagdosta, söpört...

Kövér Lajosnak hívnak, nagyon kövér vagyok, egész nap csak fekszek, képes vagyok ennyi rengeteg ennivalót megenni, nem olyan jó nekem, hogy segítségre szorulok, nem volt ez mindig így…, le akarok fogyni, bánatos vagyok, hogy egyre koszosabb a lakás, féltem a barátomat, hogy megszakad a cipekedéstől…,
de rá merem bízni magam…

Sovány Laci vagyok, Lajos szomszédja, elég nyiszlett vagyok, én szoktam neki bevásárolni, szíves-örömest elhozom neki az ennivalót, de nem is bánom, mert közben szépen megizmosodtam, öltöztetni nagyon nehéz, de megoldom, és takarítok is nála csak úgy, először nem mertem mondani, hogy most már nagy itt a kosz… tapintatos vagyok…ügyeltem rá, hogy el ne essen, féltettem…

csoportmunka

csomagolópapír

rajzolás

válogató olvasás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

felolvasás

pantomim

aláhúzás, másolás a füzetbe

csoportosítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szóbeli szövegalkotás (jellemzés)

10

Összegzés

 

 

 

 

Könyvajánlás

Nagyon jól megismertük Kövér Lajost és a barátját.

Mit gondoltok, mi történt velük később?

Ha szeretnétek többet tudni arról, hogy alakult a sorsuk, akkor olvassátok el az egész meseregényt, aminek az írója Lackfi János, a címe: Kövér Lajos színre lép!

El is hoztam két képet a könyvből. A borítóját, és azt is megláthatjátok mindjárt, hogy hogyan képzelte el Molnár Jacqueline, a könyv illusztrátora Kövér Lajost.

Hasonlítsuk össze a mi rajzunkat és a könyvben szereplő képet!

Természetesen a könyv is itt van, szünetben még belenézhettek!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A csoportok szóban bemutatják munkáikat.

 

 

önálló, frontális 

 

Kövér Lajos és Sovány Laci - Molnár Jacqueline illusztrációja

Kövér Lajos színre lép c. könyv borítója