Kövér Lajos színre lép című regényének feldolgozása (Győrfi Ágnes)

ÓRAVÁZLAT
Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom
Korosztály: 4. osztály

Tananyag: Lackfi János: Kövér Lajos színre lép című meseregényének közös feldolgozásának lezárása. Az eddig olvasottak rendszerezése, összefoglalása.
Megelőző tevékenységek: Kortárs gyerekirodalmi művekkel való élményalapú ismerkedés. Lackfi János gyermekeknek szóló versei, prózai művei. A Kövér Lajos című meseregény több héten átívelő közös feldolgozása.

Az óra célja:

  • Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése. Verbális és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése. Szókincsbővítés.
  • Szövegértési, szövegalkotási kompetencia fejlesztése.
  • Auditív és vizuális figyelem, auditív és vizuális emlékezet fejlesztése.
  • Gondolkodás, kreativitás, problémamegoldó képesség fejlesztése.
  • Szociális kompetencia fejlesztése (kommunikáció, együttműködés, empátia, türelem, önértékelés, énkép).
  • Hosszú távú cél: az olvasási kedv fenntartása; értő olvasóvá nevelés; az irodalom és a mindennapi élet kapcsolódási pontjainak felfedeztetése; a gyerekek segítése a választásban az értéket hordozó, korosztályuknak-, egyéniségüknek-, érdeklődési körüknek megfelelő alkotások között.

Alkalmazott munkaformák:

  • frontális munka
  • csoportmunka
  • egyéni munka

(Az óravázlatban felhasznált képek Molnár Jacqueline illusztrációi.)

 

Tananyag, tevékenység

munkaforma, módszer, fejlesztési területek

Eszközök, teendők

idő

1.

Bemelegítő mozgásos játék

a) Mondóka hangoztatása mozgással kísérve

Csepergős-jégesős

Csobban-csöppen, csepereg, (a 2 kéz tíz ujja esőszerűen magas tartásból lefelé pereg)
csapdossa a köveket, (tapsolás)
kippen-koppan jégeső, (comb paskolása)
dübörög a háztető! (lábdobogás)
(Lackfi János – J. Kovács Judit: Százérintő. Ölbeli játékok és mondókák, 8-9. oldal)

b) Activity játék körülírással:

Kártyákra felírt mozgások, sportágak közül kell húznia egy-egy önként vállalkozó tanulónak, és körülírni az adott sport jellemzőit úgy, hogy azt a többiek minél hamarabb kitalálják. (pl. vízilabda, golfozás, úszás, súlyemelés …..)

Frontális munka

játék, motiváció, nagymozgás, szerialitás

Szókártyák sportágak nevével.

3 p

2.

Ráhangolódás

Keresztrejvény

Melyik kortárs gyerekművel foglalkozunk már hosszú ideje? - Lackfi János: Kövér Lajos színre lép

A meghatározások alapján az óriás keresztrejtvény közös megoldása. (A válaszadás a teljes mű elolvasására épül.) Megfejtés: BARÁTSÁG
(1. sz. melléklet)

Frontális munka

Szóbeli kifejezőkészség Finommotorika Emlékezet

Táblán nagy csomagolópapírra rajzolt, vagy interaktív táblára kivetített keresztrejtvény meghatározásokkal.

3 p

3.

„Bögrebál” - Asszociációs játék

A gyerekek körben ülnek párnákon az osztályterem hátsó részében. A tanító kezdi egy szóval a játékot, majd továbbadja a bögrét a mellette álló tanulónak.

- Neked mi jut eszedbe a Barátság szóról (A bögre körbeadásával minden kisgyerek egy-egy szót mond.)

- Fejezd be a mondatot! Nekem ……. a legjobb barátom, mert …… (A bögre körbeadásával minden kisgyerek befejezi a mondatot.) 

- Gyűjtsünk példákat önzetlen baráti tettekre Lackfi János regényéből!

- Emlékszel olyan esetre a saját életedből, amikor kiderült számodra, hogy mi az igazi barátság? (Mindig az kap szót, akinél éppen a bögre van, majd továbbadja annak, aki mesélni szeretne.  A többiek figyelnek rá.)

Frontális munka
Megbeszélés, játék,motiváció
Auditív figyelem
Auditív emlékezet
zóbeli kifejezőkészség, szókincsbővítés
Gondolkodás, képzelet
Szociális kompetencia

bögre

6 p

4.

 Csoportalakítás

A gyerekek találnak egy-egy színes papír zoknit a füzetük utolsó oldalára betűzve. Így négyfős csoportok alakulnak az azonos mintájú zoknik alapján.

Akik megtalálták a csapattársaikat, a jelnek megfelelően megkeresik a munkára kijelölt helyüket.(A csoportfelelősök feladatainak megbeszélése az asztalra felragasztott felelős kártyák alapján.® csendfelelős, írnok, szóvivő, időfelelős)
(2. sz. melléklet)

Frontális munka
Magyarázat, munkáltatás
Vizuális figyelem
Szociális kompetencia
Nagymozgás

 
 

6 különféle mintájú zokni az osztály létszámának megfelelően.

Az osztályterem berendezése a csoport munkákhoz.

2 p

 5. 

Differenciált feladatadás

(A feladatok kiválasztásánál és a csoportok összeállításánál a gyerekek aktuális képességei, érdeklődési köre meghatározó szempont.)

Kooperatív csoportmunka Munkáltatás, megbeszélés, vita, játék
Vizuális figyelem
Szövegértési, szövegalkotási kompetencia
Gondolkodás, kreativitás, fantázia
Analízis-szintézis
Szerialitás
Gestalt-látás
Finommotorika
Szociális kompetencia (kommunikáció, együttműködés, empátia, türelem, önértékelés, énkép)

Feladatkosarak

borítékos feladatokkal, munkalapokkal, írószerekkel, utasításokkal, csomagolópapír, ragasztó, szótárak

10 p

 I. csoport

 II. csoport

 III. csoport

 IV. csoport

 V. csoport

 VI. csoport

Ellentétes jelentésű szavak párosítása tevékenykedtetéssel,
szótár segítségével.
Szereplők-tulajdonságok
beazonosítása. Az adott jelenetek felelevenítése, elmesélése.
(3. sz. melléklet)
Eszközök:szókártyák borítékban; Magyar ellentétszótár; csomagolópapír; ragasztó/

Puzzle kirakása, a mesejelenet felismerése a képről. A történet rövid dramatikus előadása.

(4. sz. melléklet)

Eszközök: Molnár Jacqueline egyik illusztrációja a könyvből; csomagolópapír; ragasztó

A mesében található szólások magyarázata szótár segítségével.

(5. sz. melléklet)

Eszközök:
Feladatlapon szólások; íróeszközök; O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások könyve

Lackfi János: Lapozható házak című költeményének elolvasása; a feladatlap megoldása.

(6. sz. melléklet)

Eszközök:

Lackfi János versének szövege; feladatlap; íróeszközök

Reklám vagy újsághirdetés fogalmazása a Kövér Lajos Súlyemelő és Sportcentrum (KLSSC) számára.

Eszközök: Csomagolópapír; színes filctollak; színes papírok

Interjú készítése a nemzetközi súlyemelő csapat tagjaival. (Oleg Habarov, Frenki Blekkendekker,  Sükür Halkereki)

Eszközök:
mikrofon(szerű tárgy)

 6.

A párok/csoportok önálló feladatmegoldása.

A tanító figyelemmel kíséri, szükség szerint segíti a gyerekek munkáját.

10 p

7. 

A csoportok munkáinak bemutatása.

A szószóló ismerteti a saját csoportja feladatát a többi csoportnak.

 

Frontális munka
Munkáltatás, megbeszélés, vita, játék
Auditív figyelem
Auditív emlékezet
Vizuális figyelem
Szóbeli kifejezőkészség, szókincsbővítés
Gondolkodás
Analízis-szintézis
Finommotorika
Nagymozgás
Szociális kompetencia

Táblán mágnessel vagy táblagyurmával felerősített tablók.

10 p

8.

Óra végi levezető játék

a) Súlyemelős játék

A gyerekek képzeletbeli súlyemelők lesznek. Átéléssel eljátsszák, hogyan emelik fel a világcsúcsot jelentő nagyon nehéz súlyokat. Lábuk, karjuk fokozatosan megfeszül, míg kilökik a súlyt, majd a végén ledobják, és ellazul a testük.

b) Memóriabajnokság

Az első tanuló eljátssza, hogy éppen focizik. A következő megismétli, és hozzáteszi egy új sportág mozdulatát. Egyre hosszabb a mozdulatsor, kiváló figyelem- és memóriafejlesztő mozgásos játék. Pl,: focilabda rúgása – vívó mozdulat – boxolás –tenisz szerválás – sakkozó lépése stb.

Frontális munka
Auditív figyelem
Auditív emlékezet
Szerialtás
Nagymozgás
Szociális kompetencia

 

4 p

9.

Óra végi értékelés

I. Egyénre szóló megerősítő értékelés kinek-kinek haladási tempójához, saját fejlődéséhez képest.

II. Az együttműködésre való képesség alakulásának figyelemmel kísérése. A csoportok értékelik saját munkájukat és társaik munkáját is.

Frontális és egyéni

Tanítói közlés és önértékelés

Szociális kompetencia fejlesztése (kommunikáció, együttműködés, empátia, türelem, önértékelés, énkép)

2 p

10.

Házi feladat

„Egy világbajnokság, az már nem egy utca ügye, Marketing kell hozzá, thévé, sajtó, felhajtás, kvízműsor, hirdetések, és persze mindenekelőtt egy logó!”Tervezz logót, vagy kabalafigurát a Kövér Lajos utcai súlyemelő bajnokságra! (Kollázstechnikával – a könyv illusztrációihoz hasonlóan)

 Frontális

 

 Tanítói közlés, öndifferenciálás

 Gondolkodás, kreativitás fejlesztése.

 1 p

 

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Így nevezték az ebédidőt a LEPOKE üzletben dolgozó kőművesek.
2. A felkaron található muszkli neve Lackfi János meseregényében.
3. A súlyemelők legszívesebben ezt játszották Kövér Lajossal.
4. Ennyi kereke van a roppant étvágyú főhős szülinapi biciklijének.
5. Lajos kedvenc itala, amiből akár 5 litert is meg tudott egyszerre inni.
6. Ezt olvasta Sovány Laci a zuhanó állványról elkapott munkások névjegyén.
7. A nyugdíjas portás keresztneve.
8. Ez az épület volt Kövér Lajos lakása helyén, mielőtt edzőteremmé vált.

Megoldás: BARÁTSÁG

 

1.

 

 

 

B

Ö

G

R

E

B

Á

L

 

2.

B

É

K

A

I

Z

O

M

 

 

 

 

3.

 

K

Ö

R

H

I

N

T

Á

Z

Á

S

4.

 

 

H

Á

R

O

M

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

T

E

J

 

 

 

 

 

 

6.

 

K

I

S

I

P

A

R

O

S

O

K

7.

 

 

J

Á

N

O

S

 

 

 

 

 

8.

J

É

G

G

Y

Á

R

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet

Socks / LittleThings / Maya Borenstein

A kép forrása: LittleThings / Maya Borenstein

3. sz. melléklet

a) Párosítsátok az ellentétes jelentésű szókártyákat! Használjátok a Magyar ellentétszótárt! (Magyar ellentétszótár - Ellentétes jelentésű szavak szótára. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2012.)

kövér - vézna

becsületes - gyenge

segítőkész - pedáns

erős - sovány

nagydarab - önző

rendetlen - szélhámos

lusta - deltás

hórihorgas - köpcös

nyeszlett - szorgalmas

b) Szóforgóban mondjatok mindegyik tulajdonságról példákat Lackfi János meséjéből! Beszéljétek meg, hogy az egyes szavakról melyik szereplő jut eszetekbe! Elevenítsétek fel, meséljétek el néhány mondatban a regény odaillő jeleneteit!

Megoldás:

kövér - sovány

becsületes - szélhámos

segítőkész - önző

erős - gyenge

nagydarab - vézna

rendetlen - pedáns

lusta - szorgalmas

hórihorgas - köpcös

nyeszlett - deltás

 

4. sz. melléklet

 Kövér Lajos puzzle Kövér Lajos puzzle 2   

Kövér L puzzle

 

5. sz. melléklet

Mondd másképp!

a) Magyarázzátok meg röviden a meseregényben található szólások jelentését! (Használjátok O. Nagy Gábor: Mi fán terem című könyvét!)

b) Keressétek meg a mese szövegében, milyen jelenetekben hangzanak el ezek a kifejezések!

Nem piskóta!

Bottal üthetik a nyomát.

Sarkára állt.

Nem erőszak a disznótor!

Hátra van még a fekete leves!

Itt a kezem, nem disznóláb!

Beadja a derekát.

 

6. sz. melléklet

a) Lapozz a regény 14. fejezetéhez! Olvasd el a súlyemelő bajnok versének mindkét változatát! Találd ki, milyen furfangos ötlettel fordította „törökre” az író a sorokat!

b) Olvasd el Lackfi János Lapozható házak című versét! Keretezd be a szövegben, hogy mely sorokat olvasod „török” nyelven!

lü avoh ik gyoh noza rám lüneltegyek kenszevesszö

c) A szabály alapján fordítsd le a költemény utolsó mondatát Sükür Halkereki nyelvére!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Megfejtés:

a) tükörírással
b) Már azon, hogy ki hova ül, összevesznek kegyetlenül,
c) karagob űteb samlagrosz a
kiszev mes erszé tzednim
bbávot nebdnecs kanloszara
ússzoh neletgév
tá nokoros
(A szorgalmas betű-bogarak
mindezt észre sem veszik,
araszolnak csendben tovább
végtelen hosszú
sorokon át.)

Lackfi János: Lapozható házak

AZ ÚJSÁGÁRUS elad kis, lapozható házakat:
rajtuk a színes ablakok, mindegyiken kivigyorog
egy miniszter vagy egy színész,
egy kertész vagy egy ékszerész,
egy csillagász vagy popzenész,
vagy egy egész focicsapat.
Ugyanott lakik mindegyik,
csapnak is nagy ramazurit,
ha éjszaka már nem lapoz
életükbe senki bele.
Már azon, hogy ki hova ül,
összevesznek kegyetlenül,
kifosztják a reklámokat,
s egymást dobálják azzal, ami
kezük ügyébe akad:
a tusfürdő, a vasaló,
a fogkrém és a gépkocsi,
és százféle étel zuhog.
Aztán kibékülnek,
a romokat összeszedik,
letörülik
képükről a tortahabot,
vigyorognak megint.
A szorgalmas betű-bogarak
mindezt észre sem veszik,
araszolnak csendben tovább
végtelen hosszú
sorokon át.
In: Lackfi János: A buta felnőtt. Budapest: Móra, 2004

 

Kövér Lajos színre lép c. könyv borítója

Bibliográfiai adatok: Lackfi János: Kövér Lajos színre lép. Illusztrálta: Molnár Jacqueline. Budapest: Móra, 2015