Kövér Lajos színre lép - óravázlat a regény feldolgozásához (Fésű Szilvia)

A kortárs gyermekirodalom megjelenése az alsó tagozatos oktató-nevelő munkában című, 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzés résztvevőjének óravázlata mellékletekkel.

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom, Művészetek
Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra

A pedagógus neve: Fésű Szilvia

Kapcsolódó linkek:

Kortárs szövegek feldolgozásáról
Forrásszöveg: Kövér Lajos és Sovány Laci (Lackfi János: Kövér Lajos és Sovány Laci. In: Uő.: Kövér Lajos színre lép. Illusztrálta: Molnár Jacqueline. Budapest, Móra Kiadó, 2015)

További óravázlatok:

Csoda és Kósza - óravázlat (Csányiné Pap Györgyi)
Csoda és Kósza - óravázlat (Meskóné Bircsák Gyöngyvér)
Csoda és Kósza - óravázlat (Dérné Veresgyházy Erika)
Csoda és Kósza - óravázlat (Kolotiné Erdélyi Aranka)
Kövér Lajos és Sovány Laci - óravázlat (Korózs Katalin)
Kövér Lajos színre lép - óravázlat a regény feldolgozásához (Győrfi Ágnes)
Árnyjáték - Tóth Krisztina verséhez készült óravázlat (Wagnerné Horváth Emőke)
Ármyjáték - Tóth Krisztina verséhez készült óravázlat (Hortobágyi Beatrix)
Rév Fülöp - Jeney Zoltán regényrészketéhez készült óravázlat (Kövecses Csilla)
Rév Fülöp - Jeney Zoltán regényrészletéhez készült óravázlat (Sándor Lászlóné)
Rév Fülöp - Jeney Zoltán regényrészleteihez készült óravázlat (Szabóné Csepregi Boglárka)
Rév Fülöp - Jeney Zoltán regényrészleteihez készült óravázlat (Szépné Jávorszky Dóra)

Tantárgy: Könyvtári óra, napközi
Osztály: 4.
Az óra témája: Lackfi János: Kövér Lajos színre lép – elfogadás, segítségnyújtás
Helyszín: az iskola könyvtára
Az óra cél- és feladatrendszere: empatikus készség fejlesztése, az elfogadás, segítségnyújtás másoknak, anyanyelvi kompetencia fejlesztése, az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, egészséges életmódra nevelés, kortárs gyermekirodalom megismerése
Az óra didaktikai feladatai: hangulatteremtés, motiváció, csoportmunka gyakorlása, logikus gondolkodás, önálló vélemény megfogalmazása, differenciálás
Tantárgyi kapcsolatok: Olvasás, Erkölcstan, Környezetismeret, Rajz és vizuális nevelés
Dátum: 2016. június 7.

Óravázlat

Az óra menete

Módszerek

Munkaformák

Eszközök

Idő (perc)

I. Szervezési feladatok: a szükséges eszközök előkészítése. Az elvárt csoportszabályok felidézése (jelentkezem, nem vágok a másik szavába, türelmesen meghallgatom a másikat). A gyerekek körben ülnek egy nagy asztalnál.
 

II. Ráhangolódás

Egy képet fogok mutatni nektek. Kíváncsi vagyok, mit gondoltok róla? Ki lehet ő? Hogy hívják, mi a foglalkozása, hogyan, kikkel él?

A gyerekek felismernek egy kövér embert, néhány furcsa állatot a képen. Többnyire negatív jelzőkkel illetik.

III. Jelentésteremtés

1. feladat: Milyenek vagyunk?

Milyen külső-belső tulajdonságokat ismertek? jó-rossz, ezek felkerülnek egy nagy plakátra, amit jól láthatóan kifüggesztek.

2. feladat: Az én nevem…

Emlékeztek a népmesékben a beszélő nevekre? Tudtok példát mondani?
pl.: Tündérszép Ilona, Fanyűvő, Kőmorzsoló, Bolond Istók, Erős János, Babszem Jankó

Miért hívjuk beszélő névnek?
Mindenki találjon ki magának egy tulajdonságot, ami jellemzi őt, és alkosson egy beszélő nevet magának!

Kis „névtáblákra” felírjuk őket.

Gyerekek körben ülnek
Szemléltetés
Megfigyelés
Beszélgetés
Motiváció

 

 

 

 

 

 

Tevékenyted-tetés
Beszélgetés

 

Frontális munka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni munka

 

 

 

Illusztráció bemutatása

 

 

 

 

 

 

 

 

csomagolópapír, filctoll

 

 

Névtáblaminta (lásd 1. sz. melléklet), vagy

post-it

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

10

3. Az első fejezet elolvasása

Csoportalkotás
4 fős csoportokat alakítunk, mindegyik csoport kap 1-1 részletet az előbb hallott történetből, ahhoz kérdéseket. Ha készen vagytok, nézzetek fel, és közösen megbeszéljük!

Mindenki húz egy kártyát, amin számok vannak, az azonos számokat húzók kerülnek egy csoportba.

A kérdések Sovány Laci segítőkészségére vonatkoznak. Miben segített Lajosnak, ti végeztek-e hasonló munkát otthon? Kinek szoktatok segíteni?

Amelyik csoport hamarabb elkészül, a könyv további illusztrációiból készített puzzle-t rakhat ki.

Foglaljuk össze, miről is szólt ez a történet! Mit gondoltok a két szereplőről? Miért fontos, hogy legyen az embernek barátja?

Tényleg segít Laci, hogy ilyen mennyiségű étellel látja el Lajost?
Az iskolában hogyan szoktatok segíteni egymásnak?

Pl.: adok neki ceruzát, hegyezőt, feleléskor súgok neki (rávezetni őket, hogy valójában nem segítünk ilyenkor a másiknak, csak egy pillanatra)
Ti hogyan segítenétek Kövér Lajosnak?

IV. Reflexió

Tetszett-e az óra, a történet? Indokoljátok meg, hogy miért!
Milyen gondolatokat visztek magatokkal, amit máskor is tudtok hasznosítani?
Mi történhet a későbbiekben Kövér Lajossal?
A következő alkalomra készítsetek rajzot, hogyan képzelitek el Kövér Lajost fél év elteltével!

Beszélgetés

Csoportmunka

 

 

 

 

 

5

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Mellékletek

I. Névtáblaminta

Névtáblaminta

II. Csoportfeladatok

1. csoport: „És még szerencse, hogy volt egy szomszédja, Sovány Laci. Aki meghallotta a szólongatást, és szíves-örömest elhozta neki a tejet-kenyeret-párizsit. Ez a Laci ugyanis olyan sovány volt, hogy semmi gondot nem okozott neki a járás. De még a futás, az ugrálás, a bukfencezés és a fejenállás sem. Csak éppen ezeket kicsit ritkábban csinálta. Mindamellett nyiszlett volt ez a Laci, egészen kapóra jött neki a testmozgás. Mert bizony ugyancsak megizzadt, míg Lajos tizenöt kilócska enni-innivalójával mindennap háromszor megjárta az utat. Reggeli-ebéd-vacsora. Lajosnak tehát megvolt mindene, nyugodtan ülhetett a hajónagy székében, könyökölhetett vagy falatozhatott a háznagy asztalon. A repülőnagy ágyba már viszont Sovány Laci segítette be, hiszen a mozgással bajok voltak.”
Miben segített Sovány Laci?...........................................................................................
Mit csinált közben Kövér Lajos?.....................................................................................

2. csoport: „Laci napról napra ügyesebben emelte, taszajtotta, döccentette Lajost, mintha csak Lajos napról napra könnyebbedne, pedig erről szó sem volt. Mire Laci bevetette az ágyat, Lajos hintaszéke éppen utolsót billent, akár egy partra ért hajó. Laci fürgén hátradöntötte Lajost és kigombolta a pizsamafelsőjét. Kövér Lajos ugyanis egy ideje már levetkőzni is képtelen volt. Úgyhogy Laci előredöntötte és lehámozta róla a pizsamát. Aztán úgy, előredöntve ráadta az ingét, és hátradöntve begombolta rajta. Kövér Lajos ugyanis egy ideje már képtelen volt felvenni az ingét. Ha pedig az ing nem akart begombolódni, mert Lajos tegnap óta annyit hízott, hát Laci ollót vett, és sorra levagdosta a gombokat, majd tűvel-cérnával felvarrta kicsit odébb, ahol már kényelmesen be lehetett gombolni őket. Mindaddig csinálhatta ezt, amíg volt hová felvarrni a gombokat. Ha pedig már nem volt, valahogy mindig szerzett egy számmal nagyobb inget. Aztán szépen zoknit cserélt, és mamuszt húzott Lajos lábára. Kövér Lajos ugyanis egy ideje már képtelen volt felvenni a mamuszát. Mindeközben Laci olyan kedvesen tartotta a hatalmas csülköket, mintha egy-egy kölyökfókát fogna az ölében.”

Miben volt egyre ügyesebb Laci?..................................................................................
Hogyan sikerült ráadni Lajosra a pizsamát?................................................................

3. csoport: „Vékony ember létére Sovány Laci is szerette a tisztaságot, és egy ideig összeráncolt szemöldökkel nézte az egyre terebélyesedő porállatkertet, de hát az ember nem kezd csak úgy söprögetni a más háza táján, mert az tapintatlanság lenne. Egy idő múltán aztán szelíden mégis engedélyt kért és kapott, úgyhogy dudorászva szépen körbesöpörte Lajos hintaszékét, s még az ágya alól is kihúzta a piszkot. Szerencse, hogy a porcicák nem adnak ki hangot, különben olyan éktelen nyivákolás, vinnyogás, nyervogás tört volna ki, hogy okvetlenül mindketten belesüketülnek. Laci utána felállította Lajost, arrébb tolta a hintaszéket, és az alatt is elsöpört. Közben persze fél kezével tartotta a barátját, ügyelve rá, nehogy elessen.”
Kik laknak a porállatkertben?.....................................................................................
Milyen munkákban szoktál segíteni otthon?...............................................................

 

III. Puzzle

A könyv egész oldalas illusztrációi közül néhányat kifénymásolni és felvágni nagyobb darabokra.
 

Molnár Jacqueline illusztrációja (Kövér Lajos színre lép)Molnár Jacqueline illusztrációja (Kövér Lajos színre lép)