Oktatási segédanyagok

Csoda és Kósza - óravázlat (D. V. E.)

A kortárs gyermekirodalom megjelenése az alsó tagozatos oktató-nevelő munkában című, 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzés résztvevőjének óravázlata mellékletekkel.

Olvasásóra – Óravázlat és mellékletek
Készítette: Dérné Veresegyházy Erika

Kapcsolódó linkek:

Kortárs szövegek feldolgozásáról

Forrásszöveg: Csoda és Kósza mint boltosok

További óravázlatok:

Csoda és Kósza - óravázlat (Csányiné P. Gy.)

Csoda és Kósza - óravázlat (Meskóné Bircsák Gy.)

Kövér Lajos és Sovány Laci (Korózs K.)

 

A pedagógus neve, szakja, iskolája: Dérné Veresegyházy Erika, tanító, Szalkszentmártoni

Petőfi Sándor Általános Iskola

Műveltségi terület: magyar nyelv és irodalom

Tantárgy: magyar irodalom (olvasás)

Osztály: 2.

Az óra témája: Czigány Zoltán: Csoda és Kósza mint boltosok c. mese feldolgozása

Az óra típusa: új ismeretet feldolgozó óra

Az óra időtartama: 2 X 45 perc

Az óra cél- és feladatrendszere:

Legyenek képesek egyéni olvasás után értelmezni az adott szövegrészletet.

Legyenek képesek hallás után értelmezni a másoktól halott szövegrészletet.

Legyenek képesek az olvasott és hallott szövegrészletek alapján röviden megfogalmazni a történet cselekményét.

Legyenek képesek az olvasott és hallott szövegrészletek alapján a történet vázlatmondatainak sorba rendezésére.

A tételmondatok segítségével tudják elmondani a történetrészlet illetve a novella tartalmát.

Az előzetesen megismert és most olvasott mese alapján tudják jellemezni a szereplőket.

Tudják megfogalmazni mesével kapcsolatos ismereteiket a novella kapcsán.

Kooperatív munkában fejlődjön az együttműködési készségük.

Figyeljenek társaik előadására, csendben hallgassák végig egymást.

Tartsák be a szabályokat.

Felkelteni az érdeklődésüket egy hosszabb olvasmány iránt, melyet szabadidejükben, tanítási órán kívül, önállóan ismerhetnek meg.

Az óra didaktikai feladatai: a figyelem felkeltése, a tanuló informálása a célról, előismeretek felidézése, az új ismeretek nyújtása, következtetések megállapítása, ellenőrzés, értékelés.

Tantárgyi kapcsolatok: ének-zene, testnevelés, környezetismeret, vizuális nevelés.

Felhasznált források: A mese interneten megjelent változata kinyomtatva, saját készítésű interaktív tananyag (Smart notebook és learningapps.org), saját készítésű feladatlapok.

Dátum: 2016. 05. 12. 10:00-10:45 és 10:55-11:40 2X45 perc

Kövér Lajos és Sovány Laci - óravázlat (K. K.)

A kortárs gyermekirodalom megjelenése az alsó tagozatos oktató-nevelő munkában című, 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzés résztvevőjének óravázlata.

Készítette: Korózs Katalin

Kapcsolódó linkek:

Kortárs szövegek feldolgozásáról

Forrásszöveg: Kövér Lajos és Sovány Laci

További óravázlatok:

Csoda és Kósza - óravázlat (Meskóné B. Gy.) 

Csoda és Kósza - óravázlat (Csányiné P. Gy.)

Csoda és Kósza - óravázlat (Dérné V. E.)

 

Csoda és Kósza - óravázlat (Cs. P. Gy.)

A kortárs gyermekirodalom megjelenése az alsó tagozatos oktató-nevelő munkában című, 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzés résztvevőjének óravázlata mellékletekkel.

Olvasásóra – Óravázlat és mellékletek
Készítette: Csányiné Pap Györgyi

Kapcsolódó linkek:

Kortárs szövegek feldolgozásáról

Forrásszöveg: Csoda és Kósza mint boltosok

További óravázlatok:

Csoda és Kósza - óravázlat (Meskóné B. Gy.)

Csoda és Kósza - óravázlat (Dérné V. E.)

Kövér Lajos és Sovány Laci - óravázlat (Korózs K.)
 

 

Árnyjáték - MELLÉKLET A KORTÁRS IRODALMAT FELDOLGOZÓ SEGÉDANYAGHOZ

Melléklet A kortárs gyermekirodalom megjelenése az alsó tagozatos oktató-nevelő munkában című, 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzésen készült segédanyaghoz. 

Forrás: Tóth Krisztina: Árnyjáték. In: Uő.: Marci mosogat / Árnyjáték. Csimota, 2003, in: Uő.: A londoni mackók. Csimota, 2013. Illusztrálta: Takács Mari

Kapcsolódó linkek:

A kortárs szövegek feldolgozásáról 

 

Kövér Lajos és Sovány Laci - Melléklet a kortárs irodalmat feldolgozó segédanyaghoz

Melléklet  A kortárs gyermekirodalom megjelenése az alsó tagozatos oktató-nevelő munkában című, 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzésen készült segédanyaghoz. 

Forrás: Lackfi János: Kövér Lajos és Sovány Laci. In: Uő.: Kövér Lajos színre lép. General Press, 2007, Móra Kiadó, 2015. Illusztráció: Molnár Jacqueline

 

Kapcsolódó linkek: 

Óravázlat (Korózs K.)

http://tantrend.hu/mikkamakka/kover-lajos-es-sovany-laci-oravazlat-k-k

Csoda és Kósza (részlet) - Melléklet a kortárs irodalmat feldolgozó segédanyaghoz

Melléklet  A kortárs gyermekirodalom megjelenése az alsó tagozatos oktató-nevelő munkában című, 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzésen készült segédanyaghoz. 

Forrás: Czigány Zoltán: Csoda és Kósza mint boltosok. In: Uő.: Csoda és Kósza. Pozsonyi Pagony Kiadó, Budapest, 2007. illusztrálta: Baranyai (b) András.

Kapcsolódó linkek: