Rév Fülöp - Óravázlat (Kövecses Csilla)

Óraterv
Osztály: 3. osztály

Műveltségi terület/ tantárgy: Magyar nyelv es irodalom / Olvasás

Téma: Jeney Zoltán Rév Fülöp c. regényének részlete
A tanóra célja:
• Olvasási kedv felkeltése a mű iránt a részleten keresztül
• Hosszabb irodalmi mű befogadásának elősegítése
• Szókincsbővítés
• Kreativitás, együttműködési képesség fejlesztése
Időkeret: 90 perc
Tantárgyi kapcsolódás: fogalmazás, környezetismeret, technika
Forrás: Jeney Zoltán: Rév Fülöp. Illusztrálta: Haránt Artúr. Budapest, Kolibri Kiadó, 2013.
Készítette: Kövecses Csilla

I. Ráhangolódás, előzetes ismeretek feltárása

1. Kötött mondatkezdés: „Nekem a Balatonról... jut az eszembe.” (A gyerekek körben ülnek, nincs jó vagy rossz válasz) Frontális 3'
2. Szóforgó: A LOVAG szóró1 mi jut eszetekbe? (az osztályban mar kialakult 4 fős csoportok vannak) Kooperatív csoportmunka 5'
3. Mit gondoltok, hogyan kapcsolódhat össze a Balaton, a lovagok világa egy regényben? Mit jelenthet az a kifejezés, hogy „balatóniai lovagregény"? Frontális 3'

II. A regényrészlet feldolgozása

1. Célkitűzés: Az előző órán mar megismertük Jeney Zoltán regényét könyvajánlás segítségével. A mai foglalkozáson egy részletével fogunk játszani. Tanítói közlés: 1'
2. Csoportalakítás: A részlethez kapcsolódó illusztráció darabjainak összeillesztése (4 fős csoportok kialakítása, a puzzle darabok felragasztása) Indirekt csoportalakítás, 2’
3. Az élet egy pillanata (állókép, belső hang): Az illusztráción a regény 4 szereplőjét láthatjátok. A csoporttagok döntsék el, ki melyik szereplő bőrébe bújik (a ló is szereplő)! Vajon mit gondolhattak ebben a pillanatban a szereplők? A csoportok állóképben jelenítsék meg a szituációt, majd akinek a vállára teszem a kezemet, hangosan mondja ki, mit gondol ebben a pillanatban! Drámajáték 7’
4. Fotósorozat: Mi történhetett a képen látható jelenet előtt? Mi törtenhet ezután? A csoportok 3-4 „fényképet” (állókép) találnak ki (az illusztráció a 2. vagy 3. legyen!) és mutatnak be. A sorozat megtekintése után a többi csoport megpróbálja kitalálni, vajon mi történhetett a képsorozaton. Drámajáték 10’
5. A regényrészlet megismerése: A jól olvasók önállóan néma olvasással, a nehezebben olvasók közösen, hangos olvasással ismerik meg a szöveget. Differenciált, egyéni ill. frontális 5'
6. Szómagyarázat: Olvasás közben aláhúzással jelölik a számukra ismeretlen szavakat, majd először a csoporttagok beszelik meg, ezután együttesen beszélik meg (esetleg keresik ki a szótárban) a szavak jelentését. Ezek a szavak felkerülnek a „Szóvirág” leveleire, majd folyamatosan bővítik a regény olvasása közben. Csoportmunka, frontális 5'

1. óra vége

7. Az előzetes feltevések és az olvasottak összehasonlítása: spontán megnyilvánulások meghallgatása, vélemények megbeszélése. Frontális 3'
8. Szereplők – tulajdonságok: Milyennek ismertetek meg a 3 szereplőt a részlet és az illusztráció alapján? Tulajdonságok gyűjtése csoportban, közös megbeszélés indoklással. Kik gondoljak másként? Miért? Csoportmunka, frontális 7'
9. Sportközvetítés, tudósítás írása: A csoportok választhatnak, hogy a részletet sportközvetítés vagy riport készítésével foglaljak össze. Csoportmunka 10'
10. Egymás munkájának meghallgatása. (Nem értékeljük „fogalmazás” szempontjából, inkább a kreatív szövegalkotás és a hangulat megteremtése a lényeg) Frontális 5'

III. Választható tevékenységek a regénnyel kapcsolatban Csoportos vagy egyéni 15'

1. Térképen a regényben szereplő helységnevek megkeresése (atlasz, szókártyák, nagytérkép). A nagytérkép kikerül a falra, és bővül a regény olvasása közben.
2. Gyűjtőmunka a lovagokról (fegyverzet, illem, ruházat) a könyvtárban kihelyezett könyvek segítségével.
3. A tördemic receptjének „elkészítése".
4. Kirigami technikával lovagi sisak készítése.

A tevékenységeket délután a napköziben folytathatják, bemutatják egymásnak, megtanítják a többieknek a sisak elkészítését.

IV. Értékelés, a foglalkozás zárása. Frontális 5’
A hangulatot, az elvégzett tevékenységet és a regényrészlettel kapcsolatos érzéseiket osztják meg egymással a gyerekek, értékelik saját ill. a többi csoport munkáját az osztályban kialakult önértékelési szokások szerint (mindenkeppen a pozitívumok kiemelésére helyezve a hangsúlyt).

Rév Fülöp (illusztráció: Haránt Artúr)
Illusztráció a Rév Fülöp című regényhez (illusztráció: Haránt Artúr)