Tóth Krisztina Árnyáték c. versének feldolgozása (Hortobágyi Beatrix)

ÓRAVÁZLAT
Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom
Osztály: 1. o.
Téma: Tóth Krisztina – Árnyjáték c. verse

Célok:

 • Önálló vélemény megfogalmazásának képessége.
 • A beszélgetés szabályainak betartása.
 • Rímpárok alkotása közösen.Rímelő szavak felismerése, 
 • Csoportmunka a társakkal.
 • Kreativitás fejlesztése.

Fejlesztendő kompetenciák:

 • Együttműködő képesség fejlesztése
 • Kifejezőkészség fejlesztése
 • Érzéseik megfogalmazásának képessége.
 • Fantázia fejlesztése.
 • Vizualitás fejlesztése
 • Lírai szöveghez fűződő érzelmi viszony

 

Idő  Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzés
    Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök
5'

I. Ráhangolódás
Árnyképeket kapnak a csoportok.
Mi lehet ez? Beszéljétek meg!
Rajzoljátok le!
Mutassátok meg a többieknek a rajzaitokat!

megbeszélés
 
beszámoló
kupaktanács
FOM
árnyképek lapok
 
1. sz. melléklet
6’

II. A vers megismerése
Vers felolvasása, tanulók csukott szemmel hallgatják.
Vélemények meghallgatása.
- Mi jelent meg előtte?
- Milyen érzéseket keltett?
- Mi jutott az eszébe a hallottakról?

Megkapják a verset az illusztráció nélkül.

tanítói felolvasás beszélgetés

 

 

 

beszélgetés

 

 

 

 

FOM
FOM

 

vers lapon

2. sz. melléklet

A vers értelmezése, miről írhat a költő, mit jelentenek a sorai. Törekedni arra, hogy a gyerekek fogalmazzák meg, ha kell segítő kérdésekkel.

3’

III. Rímpárok keresése
Csoportok szókártyákat kapnak. 
Mindenki húz egyet, majd keresi a párját. Összecsengő párokat (rímelő)
kell keresniük együtt.
Megoldás megbeszélése.

munkáltatás
ellenőrzés
vak-kéz kerekasztal FOM szókártyák 3. sz. melléklet

6’

IV. Szófelhő

Mindenki kap egy szófelhőt a vers szavaiból. Néma olvasás. Csoporton belül egy-egy szót felolvasnak, a többiek kikeresik a versben és bekeretezik.

gyakorlás kooperatív

munka

önálló szóforgó

lapon szófelhő

4. sz. melléklet

7’

V. Illusztráció

Kiosztom a vershez készült illusztrációt. Mit gondolsz róla? Milyen árnyak ezek?

Árnyjáték a kezekkel. Rajzon látottak kipróbálása, megmutatása a többieknek.

véleményalkotás beszélgetés

játék

FOM

csoportmunka

lapon az illusztráció

2. sz. mellékleten van az illusztráció

4’

11’

2’

VI. Szintetizálás
Vers hangos olvasása.
Mese az árnyakról:
- Maja, a méhecske – Árnyjáték
http://meselandia.hu/maja-a-mehecske-az-arnyjatek/
Értékelés
Órai munka értékelése. Csoportok munkái, egyéni munka.

gyakorlás

értékelés

láncolvasás

frontális

számítógép, projektor

1-1 sort olvasnak.

1. sz. melléklet

 árnyékbéka

árnyékmajom

 árnyékkutya 

Árnyegér

árnykutya

árnycica

Illusztrációk forrásai: béka, majom, kisegér: Graphics Provided by <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://vecteezy.com">Vecteezy!</a>; kutya (kézzel): https://hu.pinterest.com/pin/453596993704440582/; kiscica, kiskutya: Shutterstock 

 

2. sz. melléklet


Tóth Krisztina Árnyjáték c verse

 

Takács Mari illusztrációja

Részlet Tóth Krisztina könyvéből. Grafikus és illusztrátor: Takács Mari (Budapest, Csimota, 2013)

3. sz. melléklet

villany

elillan

este

teste

árnyék

szándék

árnyék

járnék

fényen

éppen

találom

álom

 

4. sz. melléklet

Szólepke

 

Szóhold

5. sz. melléklet

A Maja, a méhecske – Az árnyjáték c. epizód képei

Maja1

Maja2

Maja3

Maja4