Tóth Krisztina Árnyáték c. versének feldolgozása (Wágnerné Horváth Emőke)

A pedagógus neve: Wágnerné Horváth Emőke

Műveltségi terület: rajz és vizuális kultúra

Tantárgy: rajz

Osztály: 4. osztály

Az óra témája: Árnyjáték, avagy játék a fénnyel: irodalmi alkotás képi megjelenítése

Az óra cél- és feladatrendszere: A művészetekre nyitott gyermekek nevelése, esztétikai érzékük fejlesztése, kreativitásuk kibontakoztatása, hallott szöveggel kapcsolatos érzelmeik kifejezése megadott technikával. Fejlesztési feladat továbbá az együttműködés, az IKT-eszközök használata, az asszociációs képesség fejlesztése.

Az óra didaktikai feladatai: megfigyelés, tapasztalás, szemléltetés, ismeretbővítés, szövegértés

Tantárgyi kapcsolatok: olvasás, környezetismeret, technika

Felhasznált források:       Tóth Krisztina: A londoni mackók
                                        http://kiflieslevendula.blogspot.hu/2015/04/anyak-napi-arnykep.html

Időtartam: 2 x 45 perc

 

Az óra menete

Módszerek

Munkaformák

Eszközök

Időkeret

1. óra

 

 

 

 

I. Köszönés, jelentés

 

 

 

1’

Ráhangolódás

Felolvasom Tóth Krisztina Árnyjáték c. versét cím nélkül. A tanulók feladata lesz majd címet adni a versnek, megpróbálni kitalálni az eredeti címét.

közlés

frontális

verseskötet

3’

II. Főrész

Beszélgetés az árnyékról, kinek milyen tapasztalata van, mikor van árnyék, mitől függ, mi ad fényt, hogy árnyék legyen, szoktak-e árnyjátékot játszani.

beszélgetés

frontális

 

8’

Az árnyék megfigyelése: minden csapat kap egy zseblámpát és valamilyen tárgyat. A tárgyat különböző irányokból kell megvilágítaniuk, s megfigyelni, hogyan változik az árnyék (kisebb lesz, megnyúlik, eltűnik stb.) Figyelmet felhívni, hogy egymás szemébe ne világítsanak!

megfigyelés

csoportmunka

5 db zseblámpa

1-1 db építőkocka, alma, váza, pohár, labda

6’

Tapasztaltak megbeszélése, összevetése: minden csoportból egy tanuló elmondja, mit tapasztaltak, az elhangzottak összegzése.

megbeszélés

frontális

 

5’

A vers újbóli felolvasása után annak megbeszélése, ötletelés, a vizuális fantázia beindítása, hogyan képzelik el a verset képekben, milyen technikát alkalmaznának.

beszélgetés

frontális

verseskötet

7’

A sziluett technika bemutatása, a lépések megmutatása, példák (PowerPoint bemutató = 1. sz. melléklet)

közlés, szemléltetés

frontális

projektor, interaktív tábla

8’

III. Befejezés

Felismered-e: minél több állat felismerése az árnyékfa alapján
(2. sz. melléklet)

Felismered-e: párosító játék az interaktív táblához (3. sz. melléklet)

A következő órai feladat előrevetítése

 

játék

 

 

közlés

 

csoportmunka

 

frontális

projektor, interaktív tábla

7’

2. óra

 

 

 

 

I. Köszönés, jelentés

 

 

 

1’

Ráhangolódás: Tóth Krisztina Árnyjáték c. versének felolvasása, munkafolyamatok megbeszélése, anyagok, eszközök kiosztása

közlés

frontális

fekete és színes fotókarton méretre vágva, ceruza, olló, ragasztó

4’

II. Főrész Alkotói folyamat, a képek (illusztrációk) elkészítése

szemléltetés

egyéni

 

35’

III. Az elkészült képek megmutatása, értékelése, melyiket választanák, ha ők adnák ki a verset, eredeti illusztrációk megmutatása

beszélgetés

frontális

verseskötet

5’

 

Mellékletek

1. számú melléklet: PowerPoint bemutató

PPmelléklet óravázlathoz

2. számú melléklet

Árnykép
Shutterstock

3. sz. melléklet

Játék az árnyékokkal: ld. learningapps