ÁSZF és Adatnyilatkozat

 

Adatvédelmi tájékoztató

a TanTrend oktatási portál adatkezeléséről

 

Adatkezelő megnevezése

 

Teljes név:                                         Eszterházy Károly Egyetem

Adatkezelő képviselői:                    Dr. Liptai Kálmán rektor, Lengyel Péter kancellár

 

Érintett szervezeti egység:             Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI)

Érintett szervezeti egység

képviselői:                                         Sipos Imre, főigazgató

E-mail cím:                                        adatvedelem@uni-eszterhazy.hu, tantrend@ofi.hu

Telefonszám:                                   

Honlapja:                                           http://tantrend.hu/

Székhelye:                                         1074 Budapest, Rákóczi út 70–72.

Postai címe:                                      1581 Budapest, Pf. 14.

 

Jogszabályi háttér

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez- hírlevélre való feliratkozás, események beküldése- viszont az alábbi adat megadását kérjük:

 • email cím

Az adatkezelés célja: a http://tantrend.hu/ alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a weboldalon célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Sütikről:

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A TanTrend.hu a sütiket a következő célokból használja:

• információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
• weboldalunk fejlesztése,
• az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
• célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik:

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Használatot elősegítő sütik:

Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a weboldalunkkal kapcsolatos választásait, vagy, hogy Ön a hagyományos vagy a vakok- és gyengénlátóknak szánt oldalainkat látogatja.

Teljesítményt biztosító sütik:

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni. Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

• Google Chrome
• Firefox
• Internet Explorer 11
• Internet Explorer 10
• Safari

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a rögzítéstől számított 5 évig kezeljük.

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelik, kizárólag a szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása során. Az anonimizált személyes adatokat kizárólag statisztikai célra hasznosítjuk.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Egyetem, illetve az OFI az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan gyűjti. Az Egyetem az Önként megadott adatokat az Egyetem által üzemeltett szervereken tárolja. Az Egyetem az adatok tárolásához harmadik személy szolgáltatását nem veszi igénybe.

Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Infotv. 14. §-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatáshoz való jog,
 • helyesbítéshez való jog,
 • törléshez vagy zároláshoz való jog.

 

Tájékoztatás-kéréshez való jog

Ön a tájékoztató Adatkezelő megnevezése című fejezetben található elérhetőségeken írásban információt kérhet az Adatkezelőtől a következőkről:

 • mely személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési céllal,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli.

 

Az Ön kérésének az Egyetem 30 napon belül az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben tesz eleget. A hitelesség megállapításához szükséges, hogy Ön kérelmében a feliratkozáskor megadott, vagy az Egyetem nyilvántartásában szereplő e-mail címéről kezdeményezze a kérést.

Helyesbítéshez való jog

Ön a megadott e-mail címen kérheti, hogy a megadott személyes adatai módosításra kerüljenek. Ennek keretében jelezheti például, ha megváltozott az e-mail címe, neve, vagy más személyes adata. A kérelemben mindig pontosan tüntesse fel, hogy mely rendszerben milyen adatát mire szeretné megváltoztatni. A módosítást a kérés beérkezését követő 30 napon belül elvégezzük.

Törléshez vagy zároláshoz való jog

Ön az Adatkezelő megnevezése című fejezetben megadott e-mail címen kérheti, hogy a tárolt személyes adatait töröljük vagy zároljuk. Az Ön kérését annak beérkezésétől számított 30 napon belül teljesítjük, melyről a jelentkezéskor megadott e-mail címén értesítjük.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

Elsődlegesen kérjük, hogy jogsérelem esetén forduljon az adatkezelőhöz bizalommal.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Egyetemet a Tájékoztatóban megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. A Hatóság elérhetősége:

Levelezési cím:           1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon:                       +36 (1) 391-1400

Fax:                              +36 (1) 391-1410

E-mail:                          ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogsérelem esetén fordulhat továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.